Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Milinda pañha

3. Vicāra vagga
Propitivanje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


8. Kralj ovako reče: “Poštovani Nāgaseno, onako kako nastaje svest o spoznatom (manoviññāṇa), da li tako nastaju i kontakt i osećaj?”

“Da, poštovani kralju, onako kako nastaje svest o spoznatom, tako nastaje kontakt, tako nastaje osećaj, tako nastaje opažaj, tako nastaje volja, tako nastaje usmerena misao, tako nastaje istraživanje. Sve pojave prevođene kontaktom.”

“Poštovani Nāgaseno, a šta je karakteristika kontakta?”

“Karakteristika kontakta, veliki kralju, jeste dodirivanje.”

“Daj mi neki primer.”

“Veliki kralju, kao dva ovna kada se sudare, pa se jedan od njih može smatrati da je kao oko, a drugi kao vidljivi oblik. Kako se oni dodirnu, tako i kontakt.

“Daj mi još neki primer.”

“Kao kad neko pljesne dlanovima, pa se jedan od njih može smatrati da je kao oko, a drugi kao vidljivi oblik. Kako se oni dodirnu, tako i kontakt.

“Daj mi još neki primer.”

“Kao kad neko udario gong, pa se gong može smatrati da je kao oko, a bat kao vidljivi oblik. Kako se oni dodirnu, tako i kontakt. Na taj način je, veliki kralju, karakteristika dontakta dodirivanje.”

“Mudro zboriš, poštovani Nāgaseno.”

9. “Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika osećaja?”

“Karakteristika osećaja, veliki kralju, jeste osećanje, doživljavanje.”

“Daj mi neki primer.”

“Veliki kralju, kao kad bi neki čovek bio u kraljevoj službi, pa mu vladar, zadovoljan njime, dodeli visok položaj. A on zahvaljujući tom položaju prepusti se i uživa u svim zadovoljstvima čula, pa pomisli: ‘Bio sam u kraljevoj službi i vladar mi je zadovoljan onim što sam uradio, dodelio visok položaj. Zahvaljujući tome doživljavam ovakve osećaje.’

Kao kad bi se neki čovek, učinivši dobro delo, posle sloma tela, posle smrti, preporodio na srećnom odredištu, u nebeskom svetu. A on se zahvaljujući tome prepusti i uživa u svim zadovoljstvima čula, pa pomisli: ‘Ranije sam dobro delo učio. Zahvaljujući tome doživljavam ovakve osećaje.’ Na taj način je, veliki kralju, karakteristika osećaja doživljavanje.”

“Mudro zboriš, poštovani Nāgaseno.”

10. “Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika opažaja?”

“Karakteristika opažaja, veliki kralju, jeste raspoznavanje. A šta to raspoznaje? Raspoznaje plavo, raspoznaje žuto, raspoznaje crveno, raspoznaje belo, raspoznaje braon. Na taj način je, veliki kralju, karakteristika opažaja raspoznavanje.”

“Daj mi neki primer.”

“Veliki kralju, kao što kraljev rizničar kad uđe u riznicu, raspoznaje plave, žute crvene, bele i braon kraljeve dragocenosti. Na taj način je, veliki kralju, karakteristika opažaja raspoznavanje.”

“Mudro zboriš, poštovani Nāgaseno.”

11. “Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika volje?” [1]

“Karakteristika volje, veliki kralju, jeste namera i spremnost.”

“Daj mi neki primer.”

“Veliki kralju, to je kao kad bi neki čovek spremio otrov i ispio ga, dao drugima da ga popiju, tako da sebi nanese patnju i drugima nanese patnju. Na isti način, neki čovek svojom voljom namerava i spreman je da loše postupi, pa se posle sloma tela, posle smrti preporodi u svetu oskudice, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu. A svi oni koji slede takav primer, takođe se posle sloma tela, posle smrti preporađaju u svetu oskudice, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu.

Kao kad bi neki čovek spremio mešavinu ghija, butera, sezamovog ulja, meda i melase, pa taj ukusan napitak ispio, dao drugima da ga popiju, tako da sebi donese sreću i drugima donese sreću. Na isti način, neki čovek svojom voljom namerava i spreman je da dobro postupi, pa se posle sloma tela, posle smrti preporodi na srećnom odredištu, u nebeskom svetu. A svi oni koji slede takav primer, takođe se posle sloma tela, posle smrti preporađaju na srećnom odredištu, u nebeskom svetu. Na taj način je, veliki kralju karakteristika volje namera i spremnost.”

“Mudro zboriš, poštovani Nāgaseno.”

12. “Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika svesti?”

“Karakteristika svesti, veliki kralju, jeste raspoznavanje.”

“Daj mi neki primer.”

“Veliki kralju, to je kao kad bi zapovednik grada seo na glavni trg i video ljude koji dolaze sa istoka, video ljude koji dolaze sa juga, video ljude koji dolaze sa zapada, video ljude koji dolaze sa severa. Isto tako, koji god oblik čovek svojim okom vidi, taj svojom svešću raspoznaje. Kakav god zvuk svojim uhom čuje, taj svojom svešću raspoznaje. Kakav god miris svojim nosom oseti, taj svojom svešću raspoznaje. Kakav god ukus svojim jezikom okusi, taj svojom svešću raspoznaje. Kakav god dodir svojim telom oseti, taj svojom svešću raspoznaje. Kakvu god misao svojim umom stvori, takvu svojom svešću raspoznaje. Na taj način je raspoznavanje karakteristika svesti.”

“Mudro zboriš, poštovani Nāgaseno.”


Beleške

[1] Cetanā. Obično se prevodi kao volja, namera, ali ne u smislu koji ima pojam “slobodna volja”, faktor koji je nezavisan od ostalih mentalnih stanja. Upravo suprotno, cetanā je faktor koji je uslovljen, ali i sam uslovljava druga stanja. Dakle, ovde se radi se o htenju, spremnosti na akciju, impulsu koji istog trenutka vodi do postupka, ne o “nameri” u smislu planiranja ili odluke da se nešto učini u budućnosti, a što se može, ali i ne mora dogoditi. [Natrag]