Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Milinda pañha

8. Meṇḍakapañha
Mendakino pitanje: Uvod


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


3. Devet koji otkrivaju skriveno

“Poštovani Nāgaseno, ovih devet osoba otkrivaju ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skrivaju. Kojih devet? Čovek ispunjen žudnjom, mržnjom, obmanom, strah, pohlepom, žena, pijanac, slabić i dete.”

Starac će na to: “Šta im to manjka?”

“Čovek ispunjen žudnjom zbog te žudnje otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Onaj ko je ispunjen mržnjom, zbog te mržnje otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Onaj ko je ispunjen obmanom, zbog te obmane otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Onaj ko je ispunjen strahom, zbog tog straha otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Onaj ko je ispunjen pohlepom, zbog te pohlepe otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Žena zbog lakomislenosti otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Pijanac zbog želje za pićem otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Slabić zbog te slabosti otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva. Dete zbog nezrelosti otkriva ono što je skriveno, ono što je tajna i to ne skriva.

Tako je rečeno:

Onaj koga muče žudnja, mržnja, obmana,
strah i pohlepa, žena i pijanac,
slabić i kao deveto dete,
devet osoba na ovome svetu, nesigurnih,
kolebljivih i nepouzdanih, njima zahvaljujući
ono što je tajna brzo postane svima poznato.