Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn I.4 Kasibharadbadja sutta

Sutta nipata I.2

Kasibhāradvāđa sutta
Zemljoposednik Bhāradvāđa


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio blizu bramanskog sela po imenu Ekanālā, smeštenom u oblasti Dakkhināgiri, u zemlji Magadhi. U to vreme, pošto je bila sezona setve, pet stotina plugova bramana Bhāradvāđe oralo je na njivama.  I tako, izjutra, Buda se obuče, uze svoju zdelu i ogrtač, te se zaputi do njive gde je Bhāradvāđa nadgledao posao. Kad je stigao, beše vreme ručku i braman je radnicima delio hranu.

Onda Blaženi otide do mesta gde se delila hrana, te stade sa strane. A braman, videvši Blaženog da je krenuo u prošenje hrane, reče ovako: „O isposniče, ja sam orao i sejao, pa pošto sam orao i sejao, ja i jedem. I ti, isposniče, treba da oreš i seješ; pa kad budeš orao i sejao, i ti ćeš jesti.“

„O bramane, i ja orem i sejem; pa pošto sam orao i sejao, ja i jedem.“

„Ne vidimo, vrli Gotamo, tvoj jaram, plug i raonik, ni bič, ni volove, a ti ipak kažeš: ’I ja, bramane, orem i sejem; pa pošto sam orao i sejao, ja i jedem’.“ Zatim se Bhāradvāđa ovim stihovima obrati Blaženom:

76. „Tvrdiš da jesi ratar,
pa opet oranja tvoga ne vidimo.
Za oranje te tvoje pitamo;
odgovori nam tako da za njega saznamo.“

77. „Poverenje je moje seme; asketska stega kiša;
mudrost je moj jaram i plug;
skromnost je moja ruda; um je remen;
sabranost raonik i bič.

78. Telesni postupci moji, kao i reči,
dobro su nadgledani, umeren sam u jelu;
istinu činim uništiteljem korova,
a blagost svojim izbavljenjem.

79. Energičnost je moj upregnut vo,
što nosi me sve bliže slobodi od ropstva.
On bez osvrtanja ide ka mestu na kojem,
kad stignemo, ni za čim žala nemamo.

80. Na taj način oranje je završeno;
ono koje plod besmrtnosti donosi.
Takvo oranje kad obavimo,
od svake patnje oslobođeni bivamo.“

Na to Bhāradvāđa napuni veliku zlatnu činiju pirinčem kuvanim u mleku i ponudi je Budi sledećim rečima: „Neka poštovani Gotama pojede ovaj pirinač. I on je ratar, jer poštovani Gotama ore polje koje zaista donosi plod besmrtnosti.“

81. „Što je dobijeno pevanjem stihova ja ne jedem;
to, bramane, ne čine oni što ispravno vide.
Što je dobijeno pevanjem stihova Bude odbijaju;
to je, bramane, njihovo pravilo, sve dokle Dhamma traje.

82. Velikom mudracu, oslobođenom
mentalnih nečistoća i mirne savesti,
drugu hranu i piće treba da poslužiš;
jer on jeste polje zasluga za onoga ko za njima traga.“

„Tada, poštovani Gotamo, kome ovaj pirinač da dam?“ – "Bramane, u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, sa Marom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima,  ja ne vidim ikoga sem Tathāgate i njegovih učenika ko bi, kad jednom pojede taj pirinač, mogao dobro i da ga svari. Zato, bramane, zatrpaj taj pirinač u neku jamu ili ga prospi u vodu u kojoj živih bića nema.“
I tako braman Bhāradvāđa prosu onaj pirinač u vodu u kojoj živih bića nema. I kad to učini, ova poče da šišti i pišti, te na sve strane suknuše vodena para i dim. Baš kao što plug koji je ceo dan na suncu bio, kad se baci u vodu, počne da šišti i pišti, te na sve strane suknu vodena para i dim, isto tako bi i sa onim pirinčem.

Tada Bhāradvāđa, uzbuđen i nakostrešene kose od straha, otide Budi i pokloni se Učitelju do nogu. A onda reče: „Odlično, učitelju Gotamo! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je učitelj Gotama – na više različitih načina – razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Želeo bih da u prisustvu Blaženog postanem iskušenik, a potom primim i potpuno zaređenje.“

Tako u prisustvu Blaženog braman Bhāradvāđa postade iskušenik, a potom primi i potpuno zaređenje. Živeći u osami, u miru, pažljiv, marljiv, odlučan, zaista ne zadugo, braman Bhāradvāđa razumede, iskusi i dostiže najveće savršenstvo plemenitog života, zbog kojeg sinovi uglednih porodica napuštaju dom i odlaze u beskućnike. „Preporađanja su okončana, proživljen svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti i ne preostade ništa više da se uradi na ovome svetu“, tako je znao. I Bhāradvāđa postade jedan od arahanta.