Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn I.2: Dhaniya sutta

Sutta nipata I.2

Dhaniya sutta
Domaćin Dhaniya


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


18. "Pirinač sam skuvao, a mleko pomuzao", (reče Dhaniya.) [1]
"Živim sa svojom porodicom na obali reke Mahi.
Kuća mi je pokrivena, vatra u njoj upaljena:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

19. "Ljutnje sam se oslobodio, a tvrdoglavost napustio", (reče Buda.) [2]
"Živim jednu jedinu noć na obali reke Mahi.
Kuća mi je otvorena, moja vatra ugašena: [3]
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

20. "Ni obada, ni komaraca ovde nema", (reče Dhaniya.)
"Na livadi bujnoj sočnu travu moje krave pasu.
Njima ni kiša smetati neće, ako dođe:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

21. "Splav, dobro načinjen, konopcima čvrsto uvezan je", (reče Buda.) [4]
"Prešavši tok, stupih na obalu drugu i tako savladah bujicu.
Nikakve potrebe više za splavom nemam: [5]
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

22. "Žena moja je poslušna, a ne prevrtljiva", (reče Dhaniya,)
"uz mene je godine mnoge, krotka.
Ništa loše u njoj naći se ne može:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

23. "Um moj je poslušan, oslobođen", (reče Buda,)
"uvežbavan je godine mnoge, ukroćen.
Ništa loše u meni naći se ne može:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

24. "Sam za sebe radim i od toga živim", (reče Dhaniya.)
"Sinovi moji sa mnom žive u zdravlju i slozi.
Ništa loše o njima nikada ne čujem:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

25. "Ni za kog ne radim," [6] (reče Buda,
"s onim što imam ceo svet prolazim.
Meni nikakva plata ne treba:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

26. "Imam ovde krava i bikova mladih", (reče Dhaniya,)
"teladi, junica za rasplod,
i snažnog bika, predvodnika stada:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

27. "Nemam ovde [7] ni krava, ni bikova mladih", (reče Buda,)
"ni teladi, ni junica za rasplod,
nit snažnog bika, predvodnika stada:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

28. "Stubovi za vezivanje stoke su čvrsto ukopani", (reče Dhaniya.)
"Novi ulari od munđa trave dobro ispleteni i snažni,
ni mladi bikovi prekinuti ih ne mogu:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

29. "Prekinuvši veze poput snažnoga bika", (reče Buda,)
"ko slon kad raskine puti-lozu [8] na komade,
nikada više doći neću da u materici budem začet:
zato, ako želiš, bože kiše, samo napred, pošalji pljusak."

30. I istog časa iz oblaka tamnih pljusnu obilna kiša,
poplavi doline i brda sva do vrha.
Videvši kako bog kiše nemilosrno lije, (Dhaniya reče:) [9]

31. "Zaista nije mali dobitak za nas,
koji smo ugledali Blaženoga!
Njega koji sve prozreo je, uzimamo za utočište.
Budi nam učitelj, o veliki mudrače.

32. Moja žena i ja smo oboje krotki,
svetačkim životom nek živimo pod vođstvom Srećnoga.
Dostigavši drugu obalu, s one strane starenja i smrti,
iskorenimo jednom tu patnju i nespokojstvo."

33. "Onaj ko decu ima, u svojoj deci uživa", (reče zli Māra.) [10]
"Onaj ko stoku ima, u svojim kravama uživa.
Čovekovo uživanje zaista dolazi iz posedovanja, [11]
jer onaj ko ništa nema, nema u čemu ni da uživa."

34. "Onaj ko decu ima, zbog svoje dece pati", (reče Blaženi.)
"Onaj ko stoku ima, zbog svojih krava pati.
Čovekova patnja zaista dolazi iz posedovanja,
jer onaj ko ništa nema, nema zbog čega ni da pati."


Beleške

[1] Dhaniya gopa: doslovno, onaj čije bogatstvo je u stoci. Prema Komentaru, njegovo krdo brojalo je 30.000 grla. Inače, tekst u zagradama je najverovatnije kasniji dodatak recitatora (saṇgītikāra) i pretpostavlja se da nije bio deo originalnog govora. Takve dodatke naći ćemo i u kasnijim govorima i oni su takođe obeleženi zagradama. [Natrag]

[2] Buda ovde koristi neprevodivu igru reči. Kad kaže "ljutnje sam se oslobodio" (akkodhano), on se poigrava sa Dhaniyinim "pirinač sam skuvao" (pakkodano). Isto je i sa rečima "tvrdoglavost" (khilo) i "mleko" (khiro). [Natrag]

[3] "Kuća mi je otvorena" znači da um nije zarobljen žudnjama i neznanjem. Ova slika koristi se takođe u Ud V:5 i Sn IV:4. "Moja vatra ugašena" odnosi se na vatru požude, mržnje i obmane. [Natrag]

[4] Splav je aluzija na plemeniti osmostruki put oslobođenja. [Natrag]

[5] Pošto ovaj stih kao da nije direktan odgovor na Dhaniyine reči, Komentar sugeriše da ovde nedostaje deo razgovora. Druga mogućnost je da se Buda poigrava rečima – pa je tako izraz "prešavši" (tiṇṇa) aluzija na Dhaniyino pominjanja trave (tiṇa). [Natrag]

[6] Komentar za Sn: Buda nije ničiji radnik, pa čak ni sopstveni, to jest on nije rob žudnje. [Natrag]

[7] Dhaniyino "ovde" (idha) se odnosi na njegovo dragoceno stado, a Budino na njegovo dragoceno.učenje (sāsana). [Natrag]

[8] Vrsta puzavice od koje su pletenjem pravljeni snažni konopci za vezivanje ukroćenih slonova. [Natrag]

[9] Videvši da mu se sva stoka podavila, u Dhaniyi se događa preokret i on uviđa da je čovekov najpouzdaniji oslonac u njemu samome, a ne izvan. [Natrag]

[10] Komentar za Sn: Māra, personifikacija smrti i svega zlog u budizmu, iznenada stupa na scenu kako bi pokušao – bez uspeha – da spreči Dhaniyu i njegovu ženu da se priključe monaškoj zajednici. Savremeni istraživači smatraju da su poslednje dve strofe, koje se mogu naći i na drugim mestima u Kanonu (SN I.12 i IV.8), naknadno dodate ovoj sutti. Razlog može biti to što i one sadrže igru reči (videti narednu fusnotu), kakvu nalazimo i drugde u govoru. [Natrag]

[11] Upadhi, "posed", doslovno "ono na čemu nešto počiva", tj. osnova postojanja. Reč ima dvostruko značenje: objektivno označava stvari koje smo stekli, naš posed, a subjektivno čin prisvajanja, čija je osnova žudnja. Ova dva značenja se često prepliću, pa tako i u ovim stihovima. Komentari inače nabrajaju četiri vrste upadhi: (1) kāmūpadhi, posed čulnih zadovoljstava i materijalnih stvari; (2) khandhūpadhi, pet sastojaka ili osnova bića; (3) kilesūpadhi, nečistoće, koje su osnova za patnju i (4) abhisaṇkhārūpadhi, mentalni obrasci, akumulacija kamme kao osnova preporađanja. U svom odgovoru, Buda Mārinom izrazu "onaj koji ništa nema" (nirūpadhi) daje novo značenje i koristi ga da označi arahanta, koji je oslobođen sve četiri vrste upadhi i tako je sasvim umakao patnji. [Natrag]


Videti takođe: AN III:35; AN VII:6; AN VII:7; Ud II:10