Theravāda budističko društvo

Sn I.6: Parabhava sutta

Sutta nipata I.6

Parābhava sutta
Nazadovanje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo.[1] Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. A kada je noć već poodmakla, jedno božanstvo nenadmašnog sjaja, obasjavši čitav Đetin gaj, dođe do Blaženoga, s poštovanjem ga pozdravi i stade sa strane. Stojeći tako, ono se stihovima obrati Blaženome:

91. „O čoveku koji nazaduje pitamo Gotamu,
dođosmo da od Blaženog saznamo: zbog čega neko nazaduje?“

92. „Lako je znati zašto neko napreduje, lako je znati zašto neko nazaduje.
Ko se istine drži, napreduje; kome je istina mrska, nazaduje.“

93. „Zaista tako i mi razumemo: to je prvo nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i drugi razlog zbog čega neko nazaduje.“

94. „Nemoralni su mu dragi, među čestitima radost ne nalazi,
više voli učenje nemoralnih, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

95. „Zaista tako i mi razumemo: to je drugo nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i treći razlog zbog čega neko nazaduje.“

96. „Ko god više voli da spava, uživa u brbljanju, bez poleta je,
lenj i mrzovoljan, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

97. „Zaista tako i mi razumemo: to je treće nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i četvrti razlog zbog čega neko nazaduje.“

98. „Ko majku i oca svoga, u poodmakloj dobi, ostarele,
iako imućan, ne pomaže, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

99. „Zaista tako i mi razumemo: to je četvrto nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i peti razlog zbog čega neko nazaduje.“

100. „Ko bramana, asketu ili nekog drugog duhovnika
lažima svojim obmanjuje, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

101. „Zaista tako i mi razumemo: to je peto nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i šesti razlog zbog čega neko nazaduje.“

102. „Onaj ko ima imetak, zlato i dobru hranu,
al' sve to samo za sebe čuva, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

103. „Zaista tako i mi razumemo: to je šesto nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i sedmi razlog zbog čega neko nazaduje.“

104. „Gord na svoje poreklo, bogatstvo i pleme,
a prezire ljude oko sebe, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

105. „Zaista tako i mi razumemo: to je sedmi nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i osmi razlog zbog čega neko nazaduje.“

106. „Onaj ko je bludnik, pijanica i kockar,
ko protraći svu zaradu, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

107. „Zaista tako i mi razumemo: to je osmo nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i deveti razlog zbog čega neko nazaduje.“

108. „Ko je nezadovoljan sopstvenom ženom, te ga viđaju sa bludnicama
i tuđim ženama, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

109. „Zaista tako i mi razumemo: to je deveto nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i deseti razlog zbog čega neko nazaduje.“

110. „Ko u poodmaklim godinama uzme zanosnu lepoticu za ženu,
te ne može da spava od ljubomore, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

111. „Zaista tako i mi razumemo: to je deseti nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i jedanaesti razlog zbog čega neko nazaduje.“

112. „Ko u službu primi ženu odanu piću il' rasipništvu
ili muškarca takvih sklonosti, to je uzrok njegovog nazadovanja.“

113. „Zaista tako i mi razumemo: to je jedanaesto nazadovanje.
Neka nam Blaženi kaže i dvanaesti razlog zbog čega neko nazaduje.“

114. „Ko je slabog imetka i ogromne ambicije, a među plemstvom rođen,
te za kraljevskom vlašću žudi, to je uzrok nečijeg nazadovanja.

115. Ali mudrac koji sva ova nazadovanja u svetu prozre,
plemeniti, uvidom obdaren, u svetu sreće boravi.“


[1] Dok Mangala sutta, Sn II.4, objašnjava način života koji vodi napretku i sreći, Parābhava sutta je nadopunjuje ukazujući na uzroke nazadovanja. Onaj ko sebi dopusti da bude uprljan ovakvim prekora vrednim ponašanjem, sam sebi zatvara put ka moralnom i duhovnom napretku i ujedno unižava sve ono što je plemenito i ljudsko u čoveku. Ali onaj ko motri na ove opasnosti, otvara sebi put ka svih onih trideset osam blagoslova za koje je sposobna ljudska priroda. [Natrag]