Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sutta nipāta 2:6

Dhammaćariya sutta
Život u istini

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


276. „Život u istini, duhovni život:
to je kažu najveće blago.
Ali kad čovek napusti domaćinski život
i ode u beskućnike,

277. ali je po prirodi brbljiv,
uživa da povređuje druge,
njegov život je naopak
i nečistoće u njemu se samo uvećavaju.

278. Monah koji u svađama uživa,
obavijen velom obmane,
ne razume ono što objavljeno je,
Dhammu kojoj Buda podučava.

279. Smetnja onima koji sebe razvijaju,
vođen neznanjem,
ne gleda na nečistoće
kao na put koji do čistilišta vodi.

280. Preporađajući se u svetu muka,
iz materice u matericu,
iz tame u tamu idući,
takvog monaha patnja čeka i posle ove smrti.

281. K’o što je teško čistiti septičku jamu,
mnogo godina punjenu, do vrha,
tako je i svakome punom nečistoća
teško da očisti sebe.

282. Monasi, za koga znate da je takav,
prizemnim stvarima sputan,
lošim željama, lošim namerama,
ogrezao u nedelima i smicalicama,

283. takvoga ujedinjeni,
svi do jednoga izbegavajte.
Počistite ga kao prašinu,
odbacite kao otpad!

284. Razvejte plevu, tih ništarija
koji za sebe misle da su askete!
Oduvavši one pune žudnji,
ogrezle u nedelima i smicalicama,

285. i sami čisti, uvek svesni,
družite se sa onima koji jesu čisti.
Tako ujedinjeni, razboriti,
na kraj patnje stići ćete.”