Theravāda budističko društvo

Sn II.6: Dhammaćariya sutta

Sutta nipata II.6

Dhammaćariya sutta
Život u vrlini


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


276. „Živeti u vrlini, biti umeren, to je kažu najveća snaga,
kada čovek napusti domaćinski život i ode u beskućnike.

277. Ali ko je po prirodi brbljiv, voli da povređuje druge,
njegov život je naopak i nečistoće u njemu se samo uvećavaju.

278. Monah koji uživa u svađi, obavijen velom obmane,
ne razume Dhammu, čak ni kada je sam Buda podučava.

279. Smetnja onima ukroćenim, obuzet neznanjem,
nesvestan svojih nečistoća, put ga do čistilišta vodi.

280. Na mukama uvek, iz materice u matericu, iz tame u tamu idući,
takvog monaha zasigurno patnja čeka i posle ove smrti.

281. Kao što je septičku jamu, godinama punjenu, teško očistiti,
isto tako je svakome onom ko je pun nečistoća teško da očisti sebe.

282. Monasi, za koga znate da je takav, prizemnim stvarima sklon,
lošega željan, lošim mislima sklon, ogrezao u nedelima,

283. takvoga, svi do jedan, izbegavajte,
počistite  ga kao prašinu, odbacite kao otpad.

284. Razvejte plevu, one koji za sebe tek misle da su askete.
Oduvavši one punih žudnji, sve koji u nedelima su ogrezli,

285. i sami čisti, oštroumni, družite se sa onima koji jesu čisti.
Tako ujedinjeni, marljivi, na kraj patnje stići ćete.“