Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn III.12: Dvayatanupassana sutta

Sutta nipata III.12

Dvayatanupassana sutta
Sreća Plemenitog

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


"Vidi kako je svet, zajedno sa svojim božanstvima, samoobmanut onim što nije sopstvo. Okružen umom-i-telom on zamišlja: 'Ovo je stvarno'. No, o čemu god da tako pomisli, upravo je obrnuto. Jer to je nestvarno, priroda mu je u opseni i prolaznosti. Nibbana, čija priroda nije u opseni, za nju Plemeniti [1] znaju kao istinitu. Zaista, pronikavši u istinu, oni su potpuno smireni i ostvarili su konačno oslobođenje.

Oblici, zvukovi, ukusi, mirisi, telesni kontakti i ideje koje su prihvatljive, prijatne i očaravajuće, sve to dok traje svet, zajedno sa svojim božanstvima, smatra srećom. Ali kada nestanu, svi se slažu da su te stvari nedovoljne. A za Plemenite, nestanak ovoga tela [2] smatra se srećom. To je suprotno od onoga kako na to gleda čitav ostali svet.

Ono što drugi zovu srećom, to Plemeniti nazivaju patnjom. Ono što drugi nazivaju patnjom, za to su Plemeniti utvrdili da je sreća. Vidiš kako je teško razumeti Dhammu! Zato su oni bez uvida sasvim zalutali. Jer za one pod velom (neznanja) sve je mutno, za one koji su slepi, mrak caruje. Ali za dobre i mudre, sve je tako očigledno kao što je svetlo za one koji vide. Čak i kada joj je blizu, bezumnik koji ne poznaje Dhammu nije u stanju ni da je shvati.

Oni koji su prevladani vezanošću za postojanje, oni koji plove strujom postojanja, oni u vlasti Mare, nisu u stanju da valjano razumeju Dhammu. Ko drugi sem Plemenitih jeste sposoban da do kraja razume to stanje, zahvaljujući savršenom znanje koje im donosi konačno izbavljenje, slobodu od nečistoća? [3]


Beleške

[1] Plemeniti ili ariya jesu Bude i njihovi sledbenici. [Natrag]

[2] "Ovo telo" (sakkaya) označava pet sastojaka kao objekata vezivanja. [Natrag]

[3] Anusava; nečistoće ili asava, doslovno "izlučevine", jesu rasipanje energije u obliku čulne želje, nastajanja (nove egzistencije), stavova i neznanja. Onaj ko je uništio nečistoće (khinasava) drugo je ime za arahanta ili Usavršenog. [Natrag]