Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn III.3: Subhasita sutta

Sutta nipāta III.3

Subhāsita sutta
Dobro rečeno


Prevod pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, govor koji ima četiri karakteristike jeste dobro izgovoren, a ne loše izgovoren, besprekoran, a ne podložan prekoru mudrih. Koje su to četiri karakteristike? Kada monah govori samo ono što je dobro rečeno, a ne i ono što je loše rečeno; samo ono što je ispravno, a ne i ono što je pogrešno; samo ono što je dobronamerno, a ne i ono što je zlonamerno; samo ono što je istinito, a ne i ono što je laž. Govor koji ima ove četiri karakteristike jeste dobro izgovoren, a ne loše izgovoren, besprekoran, a ne podložan prekoru mudrih." Tako reče Blaženi; a kada je Srećni to izgovorio, još i ovo reče Učitelj:

452. Utihnuli kažu da ono što je dobro rečeno jeste najbolje;
drugo, da govoriti treba ono što je ispravno, a ne pogrešno;
treće, ono što je dobronamerno, a ne zlonamerno;
četvrto, ono što je istinito, a ne neistinito.

Na to poštovani Vaṅgīsa ustade sa svoga sedišta, prebaci ogrtač preko jednog ramena, te sklopljenih dlanova stade pred Blaženog i reče: "Javila mi se misao, Blaženi,  javila mi se misao, o Srećni!"

"Kakva to misao, Vaṅgīsa", reče Blaženi.

Tada Vaṅgīsa ovim prigodnim stihovima pohvali Blaženog u njegovom prisustvu:

453. „Govoriti treba samo one reči koje ni tebe muče,
niti drugog povređuju. Takav je govor zaista dobro izrečen.

454. Govoriti treba samo blage reči, koje druge raduju.
Govor koji ne nanosi zlo drugima jeste prijatan.

455. Istinite reču su zaista besmrtne, to je zakon od davnina.
U istini, kako mudri kažu, i cilj i učenje svoj čvrst koren imaju.

456. Reči koje Probuđeni govori, radi dostizanja mira, oslobođenja,
radi dokončanja čitavog ovog okeana patnje: to je govor kojem premca nema..