Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.10: Purabheda sutta

Sutta nipata IV.10

Purabheda sutta
Svojstva utihnulog mudraca


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


"Kako razumeti, kako postupati,
pa da čovek živi u miru?
Gotama, reci mi — kada te već pitam —
o savršenom čoveku."

Buda:

"Oslobođen želje pre raspada [ovoga tela],
ne obazirući se na pre i posle, [1]
neodredljiv ni između, [2] ni za čim ne žudi.

Nerazljućen, nezapanjen,
nehvalisav, neuplašen,
dajući savet neusiljen,
on je utihnuli mudrac,
njegov govor potpuno odmeren.

Prijanjanja oslobođen u pogledu budućnosti,
ne tužeći za prošlošću,
osamu uviđa u sred čulnih kontakata. [3]
Ne može zaveden biti mišljenjem nijednim. [4]

Povučen, neobmanut i nezajedljiv,
nepotišten, ni bezorbrazan, neuvredljiv,
u spletke se ne upušta.

Nezatrovan primamljivim stvarima,
nepodlegao sujeti,
blag je, za šalu spreman,
oslobođen ubeđenja i strasti.

Bez nade u materijalnu dobit vežba marljivo,
kad bez nagrade ostane potišten nije.

Neometen željom,
nerukovođen željom,
za užicima on ne juri.

Ravnodušan — uvek — sabran,
sebe on ne obmanjuje kao ravnog,
superiornog, inferiornog, u svetu ovome.
Nijedan hir gordosti njegov nije.

Ničiji hranitelj,
poznajući Dhammu, nezavisan je on;
u kome žudnje nema za bivanjem ili nebivanjem
za toga se kaže utihnuo da je,
čulnim užicima neokrznut,
ništa njega vezati ne može
kad jednom preko vezanosti pređe.

Nema on decu, stoku, pažnjake, njive.
Ničega u njemu nema što prigrabio je ili odbacio,
što sopstvo je ili ne-sopstvo.

Sklonosti nema za koje bi svetovnjaci,
sveštenici ili askete mogli da mu prigovore —
i zato ga ne uznemiruju njihove reči kakve god bile.

Pohlepa iščezla, bez muka,
i utihnuli mudrac o sebi ne govori
među onima koji su viši, ravni mu ili niži.
On, neobmanut, ništa ne čini da druge obmane.

Za onoga za koga ništa na ovom svetu nije njegovo,
ko ne tuži nad onim što njegovo nije,
ko se ne priklanja učenjima, pojavama:
za njega je rečeno da mir je pronašao."


Beleške

[1] Nd.I: "Ne zavisi ni od pre ni od posle" = bez žudnje ili stava prema prošlosti ili budućnosti. [Natrag]

[2] U vezi sa raspravom o tome kako probuđeni ne može biti klasifikovan čak ni u sadašnjosti videti MN 72, SN XXII:85 i SN XXII:86. [Natrag]

[3] Nd.I: "Osamu uviđa u sred čulnih kontakata" = kontakte vidi kao lišene suštine. Ovaj odlomak može se takođe odnositi na činjenicu da probuđena osoba čulni kontakt doživljava kao nešto od čega je odvojena, što njoj ne pripada. O ovome videti MN 140. [Natrag]

[4] Videti AN X:93. [Natrag]