Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.15: Attadanda sutta

Sutta nipata IV.15

Attadanda sutta
Čvrsto stegnut štap


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Kad se dohvati štap nasilja [1] on rađa opasnost i strah:
Pogledaj ljude u svađi.
Ja ću ti ispričati sada kakav strah i potištenost doživeh.

Videvši ljude kako se praćakaju poput riba u malo vode,
boreći se jedan protiv drugog — kad to spazih, strah me obuze.

Svet je ovaj potpuno bez suštine.
Sve stvari u njemu podložne promeni jesu.

Tražeći sklonište za sebe, ne nađoh išta tome slično.
Samo borba međusobna bez kraja, i to me nezadovoljstvom ispuni.

A onda opazih strelu tako teško da se uoči,
zabodenu duboko, baš u srcu.

Tom strelom savladani, ljudi jurcaju tamo-amo.
Al' kad je jednostavno iščupaš, više ne trčiš, više ne toneš. [2]

[Ovde se pravila recituju.] [3]

Kakve god veze za ovaj svet da vežu ne treba ih jačati, već slabiti.
Potpuno prozrevši čulna zadovoljstva, čulne strasti, [4]
vežbaj za sopstveno oslobođenje.

Budi istinoljubiv, ne nadmen, neobmanut, spletki i svađa se kloni.
Lišen ljutnje, mudrac nadilazi zlo pohlepe i škrtosti.

Pobeđuje lenjost, učmalost i letargiju; obazriv pred nepromišljenošću,
gordosti se kloni i srcem oslobađanju stremi.

Ne služi se lažju, ne vezuje za oblike,
potpuno prozire obmanutost i živi uzdržan pred naprasitošću.
Ne ushićuje se onim što je staro, niti oduševljava onim što je novo, [5]
za gubitkom ne tuži niti se upliće u ono što je svetlucavo i sjajno. [6]

Ja pohlepu zovem "velikom bujicom", poplavom, brzom strujom.
Preokupacije su talasi, senzualnost močvara koju teško je preći:

Ne odstupajući od istine, mudrac na uzvisini stoji:
pravi braman.

Odrekavši se svega, za njega se kaže da se smiren,
nezavistan, da mudrost poseduje, jer zna stvari onakve kakve jesu.

U svom savršenom kretanju u ovome svetu,
s jednog mesta na drugo, on ne zavidi nikome.

Ko god da je otišao iza i izvan čulne strasti —
tog okova što teško ga se u ovome svetu osloboditi —
više ne tuži, više ne muči se.
Prekinuvši tok, slobodan je okova svih.

Spali sve što je pre i ne ostavljaj ništa za posle.
I ako se ne uhvatiš za ono što između jeste, [7]
kud god da kreneš, ideš rasterećen.

Za onoga ko se ne poistovećuje sa materijom i umom, za koga nema osećaja: moje
i ko ne jadikuje za onim što ne postoji, taj pobeđen nije, taj gubitaka nema. [8]

Kada ne misli: "Ovo je moje" ili "Ovo pripada njima", tada, lišen egoizma,
on ne može žaliti nad mišlju: "Ah zašto ja ničeg nemam."

Ne svađalica i ne lakom, ne nestalan i uvek odmeren: to je nagrada
— kad me pitaju kažem — onima koji se predubeđenja oslobode.

Za staloženoga, onoga koji zna, nema gomilanja.
Uzdržan, bez naklonosti, gde god da pogleda takav sigurnost vidi. [9]

Mudrac o sebi ne govori kao o onome ko je viši, ravan ili niži.
Smiren, sebičnosti oslobođen, takav ni za čim ne posegne,
ni od čega ne ustukne", reče Blaženi


Beleške

[1] Nd.I: Štap nasilja ima tri oblika: fizičko nasilje (tri oblika pogrešnog postupanja telom), verbalno nasilje (četiri oblika pogrešnog verbalnog postupanja) i mentalno nasilje (tri oblika pogrešnog mentalnog postupanja). Videti AN X:176. [Natrag]

[2] Nd.I: "Više ne trčiš" ka nekom od odredišta ponovnog rođenja; "više ne toneš" ni u jednu od četiri bujice senzualnosti, stanovišta, preporađanja i neznanja (videti SN XLV:172 i AN IV:10). [Natrag]

[3] Ova fraza, neka vrsta uputstva, kao da ukazuje da je ovaj govor imao ritualnu upotrebu, možda kao deo ceremonije primanja pravila morala. [Natrag]

[4] "Čulna zadovoljstva, čulne strasti": dva značenja reči kama. [Natrag]

[5] Nd.I: "Staro" i "novo" označavaju prošle i sadašnje sastojke bića. [Natrag]

[6] Nd.I: "ono što je svetlucavo i sjajno" = želja i drugi oblici zamućivanja uma. [Natrag]

[7] Nd.I: "Pre", "posle" i "između" = prošlost, budućnost i sadašnjost. [Natrag]

[8] "taj pobeđen nije, taj gubitaka nema" — dva značenja pali izraza: na jiyyati. [Natrag]

[9] Videti Ud. II:10. [Natrag]


Videti takođe: AN III:39