Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.3: Dutthatthaka sutta

Sutta nipata IV.3

Dutthatthaka sutta
Iskvaren


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ima onih koji se prepiru iskvareni u srcu,
i oni koji se prepiru a srca su im okrenuta istini,
ali mudrac se ne upušta u prepirku što je nastala,
i zato on nije nikada smeten.

No, kako čovek vođen željom,
ušančen u svoje naklonosti,
iz kojih izvlači sopstvene zaključke,
može prevazići svoja stanovišta?
On se upušta u prepirku vođen onim što zna.

Ko god se hvališe, bez pitanja,
o svojoj praksi, pravilima,
za takvog vešti kažu da je neplemenite prirode
— onaj koji brblja o sebi a da ga niko ništa ne pita.

Ali monah ako je smiren,
potpuno oslobođen u sebi,
takav se ne hvališe svojim delima
— "Eto takav sam ja" — za njega,
vešti kažu, da je plemenite prirode
— onaj koji taštine nema u odnosu na ovaj svet.

Onaj čija učenja nisu čista — ko je proizvoljan,
pristrasan kad vidi da mu je nešto u prilog —
gradi svoj mir oslanjajući se na nešto
što uzdrmano može biti.

Jer vezanosti [1] za stavove nije lako prevazići
kad se gleda šta je prigrljeno među učenjima,
i zato čovek prisvaja ili odbacuje učenje —
u zavisnosti upravo od tih vezanosti.

Ali onaj ko je pročišćen [2]
nema naklonosti ni prema nastajanju
ni prema nestajanju bilo čega na svetu.
Napustivši obmanu [3] i zabludu,
čemu će se on prikloniti? [4]
Ničemu se ne priklanja.

Jer onaj ko se priklanja
ulazi u rasprave o učenjima,
ali kako — u vezi sa čim — možete se raspravljati
sa onim ko se ničemu ne priklanja?
Takav ništa nije ni prigrlio ni odbacio,
umakavši svakom stanovištu upravo ovde i sada.


Beleške

[1] Vezanosti: prevod pali pojma nivesana, koji se takođe može prevesti i kao boravište, situacija, dom, nastamba. [Natrag]

[2] Nd.I: Pročišćen zahvaljujući uvidu. [Natrag]

[3] Nd.I objašnjava razne vrste značenja reči "obmana", od koji je najobuhvatnija lista od devet vrsta obmana: gledanje na ljude koji su bolji od nas kao na gore od nas, kao na nama ravne ili kao na bolje od nas; zatim gledanje na ljude koji su nam ravni kao na gore od nas, nama ravne ili kao na bolje od nas; i na kraju gledanje na ljude koj isu gori od nas kao na kao na gore od nas, nama ravne ili kao na bolje od nas. Drugim rečima, ovde se ne postavlja pitanje je li naš stav ispravan, već je reč o sklonosti da se upoređujemo sa drugima. [Natrag]

[4] Nd.I: "Čemu će se on prikloniti", tj. kojem odredištu, kom obliku egzistencije. [Natrag]