Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.1: Ađita-mānava-puććhā

Sutta nipata V.1

Ađita-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Ađite

Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


– Čime je svijet obavijen,
zbog čega nije prosvijetljen?
Reci, čime je oblijepljen; [1]
otkud taj ogromni strah u svijetu?

– Svijet je ovijen neznanjem – blaženi odvrati Ađitu –
požudom mu je pomućen sjaj.
Prevarom je okaljan, rekoh,
a patnja ga pritište strahom. [2]

– Na sve strane struje bujice – nastavi pitati Adito –
a šta je prepreka strujama?
Reci, šta je brana protiv bujice,
kako da sprečimo prodore?

– Svakoj je struji na svijetu – blaženi odvrati Ađitu –
prepreka u pozornosti.
Mudrošću im prodor sprečiti,
to je, rekoh, odbrana od bujice.

– Postoji, dakle, mudrost i pozornost – nastavi pitati Ađito –
postoj i pojam i pojava.
Ali ja pitam, gospodine,
gdje li se i to obustavlja.

– Kad si već do tog pitanja segnuo, reći ću ti, Ađito,
gdje se i pojam i pojava ukidaju bez ostatka.
Tamo gdje svijest prestaje i to se dokončava.

– Postoje pojedinci za koje se kaže da su uznapredovali u Istini.
Ti, koji si znalac, razjasni mi njihov put, gospodine!

– Bez čežnje za užitkom, neokaljana duha treba da bude,
vješt u svakom pogledu i pažljiv na svom putu, prosjak–isposnik.


Beleške

[1] Dosljedno đainskom učenju da je materija prljava izlučina djelatnosti živih bića u svemiru. [Natrag]

[2] Prema Ćulaniddesi (Nd. II), bujice koje pominje Ađito: "Na sve strane struje bujice…", jesu bujice želje, stavova, obmane, prljanja, kvarenja i neznanja i one kuljaju na svih šest naših čula. Prva dva stiha u Ađitovom drugom setu pitanja identična su sa stihovima u Dhp. 340. [Natrag]

Detaljniji odgovor na Ađitovu poslednju grupu pitanja videti u SN XII:31.