Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.13: Udaya-manava-puććha

Sutta nipata V.13

Udaya-manava-puććha
Pitanja mladog brahmana Udaye


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Mudraca koji tu pročišćen sjedi
u zadubljenju, nezagađen strašću,
pošto je svladao težak zadatak
i nadišao sve što god postoji,
dođoh da pitam o oslobođenju
putem usavršenja spoznaje.
Pobjedu mi razjasni nad neznanjem.

– Napuštanjem strastvenoga htijenja –
odvrati Blaženi Udayu —
a isto tako i malodušnosti,
potrebno je razagnati učmalost
i riješiti se potištenosti,
ravnodušnošću razbistriti pažnju,
pa onda tek preći na razmišljanje o istini.

 

Tako se, kažem ti, spoznajom stiže
do oslobođenja [1] i do pobjede nad neznanjem. [2]

– Šta povezuje svijet, šta njime rukovodi?
Čega se treba prvo riješiti
kada se govori o utrnuću?

– Svijet povezuje želja za užitkom
rukovođena razumijevanjem.
Za onoga ko se riješi te žudnje
kaže se da postiže utrnuće.

– Kako se pažljivim postupkom dokončava svijest?
To smo došli da pitamo Blaženog,
pa da poslušamo tvoje riječi.

– Ne uživajući u osjećaju
nikakvom, niti vanjskom ni unutarnjem,
takvim se pažljivim postupkom dokončava svijest. [3]


Beleške

[1] Diskusiju o "spoznaji koja oslobađa" — stanju znanja koje se sastoji od mentalnog zadubljenja praćenog analizom mentalnih stanja videti u AN IX:36. [Natrag]

[2] AN III:33 sadrži diskusiju o ovome stihu. Buda kaže poštovanom Sāriputti da treba sebe vežbati tako da "u odnosu na ovo svesno telo ne postoji 'ja'-veza ili 'moje'-veza, niti prikrivena sklonost samoobmanjivanju, zatim tako da u odnosu na sve spoljne predmete (meditacije) ne postoji 'ja'-veza ili 'moje'-veza, niti prikrivena sklonost samoobmanjivanju, i tako da ćemo ući i ostati u stanju oslobođene svesti i oslobođenog uvida u kojem ne postoji 'ja'-veza ili 'moje'-veza, niti prikrivena sklonost samoobmanjivanju." Kada vežbamo na taj način, kaže on, tada se nazivamo čovekom koji je iskorenio želju, raskinuo okove, čovekom koji je, prozrevši samoobmanu, okončao patnju i nespokojstvo. Buda potom tvrdi da je u vezi sa takvim stanjem izgovorio ove stihove. [Natrag]

[3] O dokončavanju svesti — pri čemu se pokazuje da ono ne znači poništavanje svesti, već samo okončavanje njene neobuzdane aktivnosti — videti SN XXII:53. [Natrag]