Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.14: Posāla-mānava-puććhā

Sutta nipata V.14

Posāla-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Posāle


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


– Dođosmo da upitamo mudraca
koji je nadišao sve što postoji
i na prošlost ukazuje bez želja
i lišen sumnje – upita Posalo
– kakva postaje spoznaja onoga
čije se zrenje razbistrilo od predodžbi,
nakon što je tjelesnost potpuno napuštena,
i koji opaža, u nutrini i vanjštini,
da nema ničega. [1]
– Kako da shvatim to stanje, Sakko?

– Svijest je opstanak svega – odvrati Blaženi.
Kad je to spoznao usavršeni,
tada spoznaje i razrješenje
od tog opstanka na istoj osnovi.
A kada spozna da je doživljaju ništavila
prepreka u užitku,
upravo ga ta spoznaja dovodi do uvida u takvost.
U takvome brahmanu izvjesnost toga znanja
doseže savršenstvo.


Beleška

[1] Posalino pitanje u vezi sa znanjem osobe koja je u sferi ništavila ima dvostruko značenje. On pita šta Buda zna o takvom čoveku i isto tako šta bi čovek na tom stupnju razvoja trebalo da radi kako bi još više razvio svoj uvid. Budin odgovor odnosi se na oba ova aspekta. [Natrag]