Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.4: Mettagu-mānava-puććhā

Sutta nipata V.4

Mettagu-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Mettagua


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


– Ovo molim, Blaženi, da mi razjasniš – zapita Mattagu –
uvjeren da si se uzdigao u spoznaji do vrhunca:
Otkud su nastale sve ove patnje u ovom svijetu tako raznovrsne?

– Pitaš me za postanak patnje – Blaženi odvrati Mattaguu.
To ću ti reći kako sam spoznao.
Na potpornju [1] bića nastaju patnje tako raznovrsne na ovom svijetu.
Ko to ne prozre, taj potpornje stvara i bezumno sve dalje zadire u patnju.
A ko to shvati, neće tražiti potporu u životu, jer uviđa porijeklo i nastanak patnje.

– Što smo pitali, ti si nam razjasnio.
A sad mi dozvoli drugo pitanje:
Kako mudraci prelaze bujicu rođenja i starosti, jada i nevolje?
I to mi još rastumači, šutljivi, jer ti si prozreo i tu istinu.

– Objasnit ću ti istinu neposredno provjerljivu –
Blaženi odvrati Mettaguu –
Ko je shvati i pažljivo primijeni odoljet će privlačnosti svijeta.

– Toj se krajnjoj istini i ja radujem, premudri,
koju kad shvatiš i pažljivo primijeniš,
odoljevaš privlačnosti svijeta.

–Šta god bilo da primijetiš – odvrati Blaženi Mettaguu –
visoko ili nisko, poprijeko ili u sredini, [2]
ničem se ne raduj, ni pred čim ne zastajkuj,
razagnaj sjećanje, ne ustavljaj se u zbivanju.

Boraveći tako pažljiv i sabran isposnik napušta sve što se naziva “moje”,
a time i rađanje, starost, jad i nevolju, pa već tu, u uvidu nadilazi patnju.


Beleške

[1] Pojam "potporanj" (upadhi), u svom svakodnevnom značenju, označava posed, prtljag i druge stvari koje jedna nomadska porodica nosi unaokolo seleći se sa jednog mesta na drugo. Na psihološkom planu on označava bilo šta prema čemu bi neko mogao da izgradi osećaj "ja" ili "moje", pa ga otuda nosi unaokolo kao neku vrstu mentalnog prtljaga. [Natrag]

[2] Nd.II daje šest različitih valjanih tumačenja za "visoko ili nisko, poprijeko ili u sredini"

  • visoko = budućnost; nisko = prošlost; popreko i u sredini = sadašnjost
  • visoko = svet deva; nisko = pakao; popreko i u sredini = svet ljudi
  • visoko = povoljno; nisko = nepovoljno; popreko i u sredini = neodređeni mentalni kvaliteti
  • visoko = svojstvo bezobličnosti; nisko = svojstvo čulnosti; popreko i u sredini = svojstvo oblika
  • visoko = osećaj zadovoljstva; nisko = osećaj bola; popreko i u sredini = osećaj ni zadovoljstva ni bola
  • visoko = telo od stopala nagore; nisko = telo od temena nadole; popreko i u sredini = sredina tela. [Natrag]