Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.5: Dhotaka-mānava-puććhā

Sutta nipata V.5

Dhotaka-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Dotaka


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Dhotaka:
Pitam te, o Blaženi.
Molim te reci mi.
Nadam se tvojim rečima, veliki mudrače.
Saslušavši tvoju poduku, vežbaću stremeći sopstvenom oslobođenju.

Buda:
U tom slučaju, budi marljiv – usrdan i sabran upravo ovde.
Tada, saslušavši moju poduku, vežbaj stremeći sopstvenom oslobođenju

Dhotaka:
Vidim u svetu bića božanskih i ljudskih, bramana koji živi ne posedujući bilo šta.
Njemu odajem poštovanje svevidećem.
Od sumnji mojih, o Sakjane, oslobodi me!

Buda:
Nikoga na svetu, Dotaka, ne mogu osloboditi sumnji.
Ali znajući najizvanredniju Dhammu ti će preko bujice preći.

Dhotaka:
Pouči iz milosrđa, o bramanu, Dhammi osamljenja tako da mogu znati –
tako da, neokrznut poput vazduha, mogu živeti upravo ovde, nezavisan, u miru.

Buda:
Podučiću te miru – ovde i sada, a ne praznim rečima –
i znajući to, živeći sabran, umaći ćeš svim zamkama ovoga sveta.

Dhotaka:
Ja priželjkujem, veliki mudrače, taj mir vrhovni jer znajući ga, živeći sabran,
umaći ću svim zamkama ovoga sveta.

Buda:
Za sve za šta si budan, visoko, nisko, popreko, u sredini:
razumevši ga kao okov ovoga sveta, ne stvaraj želju za
nastajanjem i nestajanjem.


Napomena: Želja za nastajanjem i želja za nestajanjem dve su najsuptilnije forme želje koje vode do produžavanja postojanja – i patnje – u krugu rađanja i umiranja.