Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.9: Todeyya-mānava-puććhā

Sutta nipata V.9

Todeyya-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Todeyye


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Todeja:
Onaj u kome čulnih želja nema;
onaj u kome žudnja naći se ne može;
onaj ko prevazišao je nedoumice —
njegova osolobođenost: kako ona izgleda?

Buda:
Onaj u kome čulnih želja nema;
onaj u kome žudnja naći se ne može;
onaj ko prevazišao je nedoumice —
njegova osolobođenost: upravo tako izgleda!

Todeja:
Je li on bez želja ili još za nečim žudi?
Sa uvidom ili još uvek uvid stiče?
Opiši mi mudraca, Sakjane s mudrošću što sve prozre,
tako da ga prepoznati mogu kad ga na putu sretnem.

Buda:
On je bez želja, ni za čim ne žudi;
sa uvidom, a ne da ga još uvek stiče.
Prepoznaj mudraca, Todeja, kao onoga što ničega nema,
nesputanog čulima i bivanjem.