Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Theragatha
Pesme prosjaka
(Odabrane sutte)

Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Videti takođe Therigatha (Pesme prosjakinja)


Theragatha, osma knjiga Khuddaka nikāye, sadrži 264 priče u stihu u kojima se rani budistički monasi (bhikkhu) prisećaju svoje borbe i postignuća na putu do savršenstva. Te priče često su ispričane sa iskrenošću i lepotom koja očarava, otkrivajući tako i onu ljudsku stranu ovih gotovo nadljudskih bića. Naravno, danas one mogu biti velika inspiracija i nama da idemo stopama ovih odvažnih ljudi.


Poglavlje I

 • 1. Subhūti Samo napred kišo, padaj!
 • 2. Mahākotthika Loša stanja uma nestaju s povetarcem.
 • 3. Kankhārevata Uvid, poput vatre u noći.
 • 4. Punna Mantāniputta
 • 5. Dabba I teško ukrotljiv, krotkošću bi ukroćen.
 • 6. Sītavaniya Zadubljen u pažnjom pokorenom tijelu.
 • 7. Bhalliya Samopouzdanje.
 • 8. Vīra
 • 9. Pilindavaććha
 • 10. Punnamāsa
 • 11. Ćūlagavaććha
 • 12. Mahāgavaććha
 • 13. Vanavaććha Priroda kao izvor radosti.
 • 14. Sivako Ne vezuje se onaj ko zna.
 • 15. Kundadhāna
 • 16. Belatasīsa Sreća ne dolazi od tela.
 • 17. Dāsaka
 • 18. Singālapitā Hitro umakao požudi.
 • 19. Kula
 • 20. Ađita Smrti se ne bojim.
 • 21. Nigrodha
 • 22. Ćittaka Pauni.
 • 23. Gosāla
 • 24. Sugandha
 • 25. Nandiya
 • 26. Abhaya Konjska dlaka prepolovljena strelom.
 • 27. Lomasakangiya
 • 28. Đambugāmikin sin
 • 29. Hārita Razbij neznanje na paramparčad!
 • 30. Uttiya. Bolest kao upozorenje da vreme ističe.
 • 31. Gahvaratīriya
 • 32. Suppiya Poštena trgovina.
 • 33. Sopāka
 • 34. Posiya Otidoh, ne prozborivši ni reči.
 • 35. Sāmaññakāni
 • 36. Kumāputta
 • 37 Kumāputtin prijatelj
 • 38. Gavampati
 • 39. Tissa Marljivo vežbaj, kao da ti se radi o glavi.
 • 40. Vaddhamāna
 • 41. Sirivaddha Sevanje te ne može poremetiti u zadubljenju.
 • 42. Khadiravaniya
 • 43. Sumangala Najzad oslobođen tri loše stvari!
 • 44. Sānu Za mrtvim se plače, majko.
 • 45. Ramanīyavihārin
 • 46. Samiddhi
 • 47. Uđđaya
 • 48. Sañđaya
 • 49. Rāmaneyyaka Blaženstvo sabranog uma.
 • 50. Vimala Tamo gde te ni kiša ni vetar ne mogu naći.
 • 51. Godhika
 • 52. Subāhu
 • 53. Valliya
 • 54. Uttiya
 • 55. Añđanāvaniya
 • 56. Kutivihārin Ne traći kuću svoju!
 • 57. Kutivihārin Ne želi novu kuću!
 • 58. Ramaniyakutika
 • 59. Kosallavihārin
 • 60. Sīvali
 • 61. Vappa Ko vidi?
 • 62. Vađđiputta
 • 63. Pakkha
 • 64. Vimalakondañña
 • 65. Ukkhepakatavaććha
 • 66. Meghiya
 • 67. Ekadhammasavanīya Nema daljeg preporoda
 • 68. Ekuddāniya Oslobođen od tuge.
 • 69. Ćhanna
 • 70. Punna
 • 71. Vaććhapāla
 • 72. Ātuma
 • 73. Mānava Napusti me čar užitka.
 • 74. Suyamāna
 • 75. Susārada
 • 76. Piyañđaha Boravi tamo gde niko ne boravi.
 • 77. Hatthārohaputta
 • 78. Mendasira
 • 79. Rakhita Odrekoh se svake strasti.
 • 80. Ugga Sve je iskorenjeno!
 • 81. Samitigutta
 • 82. Kassapa
 • 83. Sīha
 • 84. Nīta Kad će se budala probuditi?
 • 85. Sunāga
 • 86. Nāgita
 • 87. Pavittha
 • 88. Ađđuna
 • 89. Devasabha Poražena je oholost!
 • 90. Sāmidatta
 • 91. Paripunnaka
 • 92. Viđaya
 • 93. Eraka Zadovoljstva čula su bolna.
 • 94. Mattađi
 • 95. Ćakkhupāla Napusti lošeg saputnika!
 • 96. Khandasumana
 • 97. Tissa
 • 98. Abhaya
 • 99. Uttiya
 • 100. Devasabha
 • 101. Belatthakāni
 • 102. Setuććha
 • 103. Bandura
 • 104. Khitaka Kako lako mi je telo!
 • 105. Malitavambha
 • 106. Suhemanta
 • 107. Dhammasava
 • 108. Otac Dhammasavin U starosti od sto dvadeset ljeta odrekoh se svjeta.
 • 109. Sangharakkhita
 • 110. Usabha
 • 111. Đenta Misli na nestalnost, stalno.
 • 112. Vaććhagotta
 • 113. Vanavaććha Sreća u divljini.
 • 114. Adhimutta
 • 115. Mahānāma Vodič.
 • 116. Pārāpariya
 • 117. Yasa Postigoh trovrsno znanje.
 • 118. Kimbila Starost pada na nas poput kletve.
 • 119. Vađđiputta Savet prijatelju. 
 • 120. Isidatta Presecanje korena patnje.

Poglavlje II

 • 1. Uttara (121-122)
 • 2. Pindola Bhāradvāđa Teško je odstraniti sitan trun iz rane, a tako i laskanje podlaca. (123-124)
 • 3. Valliya (125-126)
 • 4. Gangātīriya Sin kurtizane prosvetljen postade. (127-128)
 • 5. Ađina (129-130)
 • 6. Melađina (131-132)
 • 7. Rādha (133-134)
 • 8. Surādha Iscrpih moć rođenja, ispunih zavjet pobjednika. (135-136)
 • 9. Gotama (137-138)
 • 10. Vasabha (139-140)
 • 11. Mahāćunda (141-142)
 • 12. Đotidāsa Šta god učinio, to ti je nasledstvo. (143-144)
 • 13. Heraññakāni Plodovi loših dela će te već sustići. (145-146)
 • 14. Somamitta (147-148)
 • 15. Sabbamitta Kani se ljudi, idi – i snažno se odupri gomili! (149-150)
 • 16. Mahākāla Nek nikada više ne ležim razlupane glave! (151-152)
 • 17. Tissa (153-154)
 • 18. Kimbila (155-156)
 • 19. Nanda (157-158)
 • 20. Sirimat (159-160)
 • 21. Uttara (161-162)
 • 22. Bhaddađi (163-164)
 • 23. Sobhita (165-166)
 • 24. Valliya Upornosti zahvaljujući na cilj ću stići! (167-168)
 • 25. Vītasoka Tek prva seda vlas oči mu otvori. (169-170)
 • 26. Punamāsa Odbaci pet prepreka i šta ostade? (171-172)
 • 27. Nandaka. Poput konja čistokrvnog. (173-174)
 • 28. Bharata (175-176)
 • 29. Bhāradvāđa (177-178)
 • 30. Kanhadinna Nema više želje za novim rođenjem. (179-180)
 • 31. Migasira (181-182)
 • 32. Sivaka (183-184)
 • 33. Upavāna Budin pratilac. (185-186)
 • 34. Isidinna (187-188)
 • 35. Sambula-Kaććāna Ta to je moja navika, boraviti sam u podzemnoj stravi spilje. (189-190)
 • 36. Khitaka Kome je srce nepokolebivo, otkud da ga bol spopadne? (191-192)
 • 37. Sona Potiriyaputta Bolje i u borbi poginuti, nego preživeti poražen. (193-194)
 • 38. Nisabha (195-196)
 • 39. Usabha Gađenje nad sopstvenom taštinom. (197-198)
 • 40. Kappatakura (199-200)
 • 41. Kumārakassapa (201-202)
 • 42. Dhammapāla (203-204)
 • 43. Brahmāli (205-206)
 • 44. Mogharāđa Slamnati krov je sigurniji od druga koji se posreći. (207-208)
 • 45. Visākha Pañćāliputta (209-210)
 • 46. Ćūlaka Prožet zadubljenjem udubi se u poruku Budnoga. (211-212)
 • 46. Anūpama (213-214)
 • 47. Vađđita (215-216)
 • 48. Sandhita (217-218)

Poglavlje III

 • 1. Anganikabhāradvāđa (219-221)
 • 2. Paććaya (222-224)
 • 3. Bākula (225-227)
 • 4. Dhaniya (228-230)
 • 5. Mātangaputta Suviše je toplo, suviše je hladno — a šta je tvoj izgovor? (231-233)
 • 6. Khuđđasobhita (234-236)
 • 7. Vārana (237-239)
 • 8. Passika (240-242)
 • 9. Yasođa Samoća u šumi: dvoje je društvo, troje metež! (243-245)
 • 10. Sātimattiya (246-248)
 • 11. Upāli (249-251)
 • 12. Uttarapāla (252-254)
 • 13. Abhibhūta Na noge skači! Rasprši armiju smrti! (255-257)
 • 14. Gotama Nakon beskrajnog tumaranja kroz pakao, nebesa, svet životinja, najzad mir! (258-260)
 • 15. Hārita (2) Pažljivo: mudrac ti može reći kad tvoji postupci nisu u skladu sa tvojim rečima. (261-263)
 • 16. Vimala (264-266)

Poglavlje IV

Poglavlje V

 • 1. Rāđadata Požuda nad lešom? Poslednja slamka za ovog monaha. (315-319)
 • 2. Subhūta (320-324)
 • 3. Girimānanda (325-329)
 • 4. Sumana (330-334)
 • 5. Vaddha (335-339)
 • 6. Nadīkassapa (340-344)
 • 7. Gayākassapa (345-349)
 • 8. Vakkali Radije ću u šumi ostati (350-354)
 • 9. Viđitasena Ukrotiću te, ume moj (355-359)
 • 10. Jasadatta Nema vremena za dvoličnost! (360-364)
 • 11. Sona Kutikanna (365-369)
 • 12. Kosiya (370-374)

Poglavlje VI

 • 1. Uruvelakassapa (375-380)
 • 2. Tekiććhakāni (381-386)
 • 3. Mahānāga (387-392)
 • 4. Kulla Pogledah u zrcalo istine (393-398)
 • 5. Mālunkyaputta Iskopaj koren žeđi čula, da te uvek iznova smrt ne slama. (399-404)
 • 6. Sappadāsa Očajan, s nožem isukanim da preseče sopstvene vene, Sappadāso najzad ugleda Dhammu! (405-410)
 • 7. Kātiyāna (411-416)
 • 8. Migađāla On znalački promatra biće kao jamu punu živog žara. (417-422)
 • 9. Đenta purohitaputta Čak i arogantne budale mogu stići do izbavljenja. (423-428)
 • 10. Sumana Sedmogodišnjak otkriva arahantstvo. (429-434)
 • 11. Nhātakamuni (435-440)
 • 12. Brahmadatta (441-446)
 • 13. Sirimanda (447-452)
 • 14. Sabbakāma (453-458)

Poglavlje VII

 • 1. Sundara Samudda Uhvaćen ukoštac sa požudom, ovaj monah se konačno urazumljuje. (459-465)
 • 2. Lakuntaka (466-472)
 • 3. Bhadda Od celog sveta, samo je ovo telo predmet pažnje. (473-479)
 • 4. Sopāka (480-489)
 • 5. Sarabhanga (487-493)

Poglavlje VIII 

Poglavlje IX 

 • 1. Bhūta Rešen blatnih natruha i nepotišten, mudrac doseže krajnje zadovoljstvo.(518-526)

Poglavlje X

 • 1. Kāludāyin Gle kako dim sa ognjišta napušta kolibe. (527-536)
 • 2. Ekavihāriya. Ko nema više ništa, taj se najlagodnije oseća kad boravi sam u šumi. (537-546)
 • 3. Mahākappina (547-561)
 • 4. Ćūlapanthaka Poslušao sam savjet, zadovoljan poukom. (557-566)
 • 5. Kappa Jeste li opsednuti svojim izgledom? Ovo razmišljanje može biti upravo lek. (567-576)
 • 6. Upasena Vangantaputta U težnji za pročišćenjem isposniku presušuju izlivi srca. Utrnuće sve nadilazi. (577-586)
 • 7. Gotama (Budin učenik) Vrlna i obilno znanje – to je odlika pustinjaka. (587-596)

Poglavlje XI 

 • 1. Samkićća Iščekujem kraj svog roka kao nadničar isplatu. (597-607)

Poglavlje XII

 • 1. Sīlavat (608-619)
 • 2. Sunita izopštenik Jedan izopštenik priča svoju inspirativnu priču. (620-631)

Poglavlje XIII

Poglavlje XIV

 • 1. Revata Uporno se držeći ispravne odluke, ovaj monah konačno stiže do savršene slobode. (645-658)
 • 2. Godatta Kritika mudrih bolja je od pohvale budala; bol od meditacije bolji je od zadovoljstva čula. (659-672)

Poglavlje XV

 • 1. Aññakondañña (673-688)
 • 2. Udāyin Obestrašćen, obesrđen, neobmanjen, oplemenjeni napušta telo dogorelo bez taloga. (689-704)

Poglavlje XVI

 • 1. Adhimutta Monah pobeđuje neke razbojnike govorom o Dhammi. (705-725)
 • 2. Pārāpariya (726-746)
 • 3. Telakāni Ko je nadišao svijet, ko je utonuo u besmrtnost? (747-768)
 • 4. Ratthapāla Monah Ratthapalo je glavni lik sutte u okviru Mađđhima nikāye, MN 82 — (769-793)
 • 5. Mālunkyaputta (794-817)
 • 6. Sela (818-841)
 • 7. Bhaddiya, sin Kālighodin Nekada u dvoru, sada prosjak. Ali straha više nema! (842-865)
 • 8. Angulimāla Nadaleko čuveni razbojnik koji je postao arahant. (866-891)
 • 9. Anuruddha Poslednje reči jednog od najuglednijih Budinih učenika. (892-919)
 • 10. Pārāpariya Ko su ti što zbog dobiti propovedaju, a ne zbog istine? (920-948)

Poglavlje XVII

 • 1. Phussa (949-980)
 • 2. Sāriputta Sa obje strane vreba smrt, i ispred nas i iza nas. (981-1017)
 • 3. Ānanda Već danas treba da se zadubim u osamu k'o ptica pred kišu. (1018-1050)

Poglavlje XVIII

 • 1. Mahākassapa U ovoj pesmi — jednom od prvih primera "pesama iz divljine" — arahant hvali blagodeti praktikovanja zadubljenja u osami šume. (1051-1090)

Poglavlje XIX

 • 1. Tālaputa Iskren i inspirativan razgovor monaha sa samim sobom pre i posle zamonašenja. (1091-1145)

Poglavlje XX

 • 1. Mahāmoggallāna U rasplamsali oganj budala sam nasrće i u njem izgara. (1146-1208)
 • 2. Vangīsa Kad shvatih nauk Budnoga, i sam se stišah obuzet potpunim poverenjem. (1209-1279)

Zaključna strofa