Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Theragatha III

Theragatha III

 

Prevod i komentari Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


III.5 — Matangaputa [na gore]

Suviše je hladno, suviše toplo,
prekasno uveče — ljudi koji tako govore,
zabašuruju dužnosti svoje:
a prilike prolaze kraj njih.

Ko god hladnoću i vrelinu smatra
imalo važnijim od obične trave
radeći svoj glavni posao,
nikad se otarasiti neće mučnog saputnika.

Grudima svojim kroz gustu šikaru se probijam —
isprepletenu trnovitu, sklisku —
i negujem svoje srce osame.


III.8 — Jasođa [na gore]

Udova isprepletenih nalik biljci kala,
tela prozirnog i ispresecanog venama,
svladavši vrlinu umerenosti
u hrani i piću — postade srca neustrašiva.

Izujedan mnoštvom komaraca i obada
u divljini, dubokoj šumi,
moćnom slonu je nalik
u prvim redovima bitke:
on, sabran, ostaje tu gde je postojan.

Kad sam je Brahmi je nalik,
dvojica kad su, poput božanstava,
trojica, poput sela,
a više li ih je od toga halabuka prava.

Videti takođe: Ud III:3.

III.12 — Abhibhuta [na gore]

Slušajte, sunarodnici, svako od vas,
svi to okupiste se ovde.
Podučiću vas Dhammi:
Bolno je rađati se, uvek iznova.

Trgnite se. Smerom pravim krenite.
Pozivu Probuđenoga se odazovite.
Razgonite armiju Smrti
k'o to bi slon pregazio kolibu od trske.

Onaj ko u učenju i vladanju pažljiv ostaje,
napuštajući rođenje novo, lutanje novo,
na kraj stiže patnji i nespokojstvu.


III.14 — Gotama [na gore]

Rađajući se uvek iznova u pakao odlazih
i po ko zna koliko puta u svet duhova gladnih,
boravih bezbroj života u bolu životnjskog zametka,
uživah u ljudskom obličju, preporađah se na nebu pokatkad,
živeh u svetovima obličja, bezobličja, ni-opažanja-ni-neopažanja .

Putevi preporađanja sad su mi znani:
prazni, nestalni, uslovljeni, uvek promenljivi.
Pronikavši ih kao rođene iz moga jastva,
potpuno sabran, obreh se u spokojstvu.


III.15 — Harita (2) [na gore]

Ko god odlažeš za kasnije ono što treba učiniti prvo,
svoju sreću mukom zamenjuješ i kasnije žališ.

Govoriti treba onako kako i postupaš, a ne drugačije.
Kad govoriš, a ne činiš, mudraci te na to lako upozore.

Kako je blagotovorno mesto: Neuslovljeno,
na koje ukaza savršeni, potpuno probuđeni —
bez patnje, bez prljavštine, sigurno,
mesto gde nespokoj i patnja iščezavaju.