Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna
Nadahnuća


Udāna, treća knjiga Khuddaka nikāye, nudi bogatu zbirku kratkih sutta, od kojih svaka kulminira kratkom strofom koju je izgovorio Buda. Ukupno ima osamdeset sutta, grupisanih u osam vagga ili poglavlja.

  • Važnije sutte označene su znakom

I Bodhi vagga — Poglavlje o drvetu probuđenja

II. Mućalinda vagga — Poglavlje o Mućalindi

III. Nanda vagga — Poglavlje o Nandi

IV. Meghiya vagga — Poglavlje o Meghiji

V. Sona vagga — Poglavlje o Soni

VI. Đaććandha vagga — Poglavlje o slepcima od rođenja

VII. Ćula vagga — Manje poglavlje

VIII. Pataligamiya vagga — Poglavlje o selu Patali