Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna
Nadahnuća


Udāna, treća knjiga Khuddaka nikāye, nudi bogatu zbirku kratkih sutta, od kojih svaka kulminira kratkom strofom koju je izgovorio Buda. Ukupno ima osamdeset sutta, grupisanih u osam vagga ili poglavlja.

Preuzmite celu knjigu u PDF formatu

  • Važnije sutte označene su znakom

I Bodhi vagga — Drvo probuđenja

II. Mućalinda vagga — Mućalinda

III. Nanda vagga — Nanda

IV. Meghiya vagga — Meghiya

V. Soṇa vagga — Soṇa

VI. Đaććandha vagga — Slepi od rođenja

VII. Ćūḷa vagga — Kratko poglavlje

VIII. Pāṭaligāmiya vagga — Seljani iz Pāṭaligāme