Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 6:10

Uppađđanti sutta
Pojavljivanje

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Onda poštovani Ānanda dođe do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako reče Blaženom:

“Poštovani gospodine, sve dok se Tathāgate ne pojave u ovome svetu, plemeniti, potpuno probuđeni, sve dotle isposnike drugih tradicija obožavaju, poštuju, slave ih, dive im se i klanjaju, daruju im ogrtače, posude za prošenje hrane, boravište i lekove. Ali kada se Tathāgate pojave u ovome svetu, plemeniti, potpuno probuđeni, posle toga isposnike drugih tradicija ne obožavaju, ne poštuju, ne slave, ne dive im se i ne klanjaju, niti im daruju ogrtače, posude za prošenje hrane, boravište i lekove. Tako i Blaženog sada obožavaju, poštuju, slave, dive mu se i klanjaju, daruju mu ogrtače, posude za prošenje hrane, boravište i lekove, baš kao i monaškoj zajednici.

“Upravo tako, Ānanda, sve dok se Tathāgate ne pojave u ovome svetu, plemeniti, potpuno probuđeni, sve dotle isposnike drugih tradicija obožavaju, poštuju, slave ih, dive im se i klanjaju, daruju im ogrtače, posude za prošenje hrane, boravište i lekove. Ali kada se Tathāgate pojave u ovome svetu, plemeniti, potpuno probuđeni, posle toga isposnike drugih tradicija ne obožavaju, ne poštuju, ne slave, ne dive im se i ne klanjaju, niti im daruju ogrtače, posude za prošenje hrane, boravište i lekove. Tako i Blaženog sada obožavaju, poštuju, slave, dive mu se i klanjaju, daruju mu ogrtače, posude za prošenje hrane, boravište i lekove, baš kao i monaškoj zajednici.”

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Svitac sija sve dotle,
dok se svetlonosac ne pojavi.
Ali kada je lučonoša zablistao,
Svetlost svica je ugašena i više je nema.
Na isti način zagovornici drugih učenja blistaju
sve dok se potpuno probuđeni je pojavi.
Jer takvi, a i njihovi učenici, pročišćeni nisu
od pogrešnih gledišta, već zarobljeni patnjom.”