Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 7:8

Kaććāna sutta
Kaććāna

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tom prilikom je poštovani Mahākaććāna sedeo nedaleko od Blaženog, te je ukrštenih nogu i uspravnog tela, čvrsto ustalio svesnost usmerenu na sopstveno telo.

I vide Blaženi poštovanog Mahākaććānu kako sedi nedaleko od njega, te je ukrštenih nogu i uspravnog tela, čvrsto ustalio svesnost usmerenu na sopstveno telo.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Za onoga ko održava uvek i svugde
svesnost ka sopstvenom telu, misleći:
‘Niti treba da bude, niti treba da bude moje,
niti će biti, niti će biti moje’;
za onoga ko tako boravi, postupno,
neće proći mnogo vremena
dok ne nadiđe vezanost.“