Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 1:1

Paṭhamabodhi sutta
Drvo probuđenja (1)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je, neposredno posle probuđenja, Blaženi boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranđare, u podnožnju bodhi drveta. Tu je nedelju dana, bez prekida, sedeo prekrštenih nogu, obuzet srećom oslobođenja. A na kraju te sedmice, izašavši iz te meditacije, Blaženi je tokom prve trećine noći duboko promišljao o uobičajenom redosledu uslovljenog nastanka:

“Kada ovo jeste, i ono postoji; sa nastankom ovoga, nastaje i ono. Dakle: sa neznanjem kao uzrokom, mentalni obrasci [nastaju]; sa mentalnim obrascima kao uzrokom, svest; sa svešću kao uzrokom, mentalno-materijalno; sa mentalnim-materijalnim kao uzrokom, šest osnova čula; sa šest osnova čula kao uzrokom, kontakt; sa kontaktom kao uzrokom, osećaj; sa osećajem kao uzrokom, žudnja; sa žudnjom kao uzrokom, vezivanje; sa vezivanjem kao uzrokom, bivanje; sa bivanjem kao uzrokom, rođenje; sa rođenjem kao uzrokom, starost i smrt, žalost, naricanje, bol, tuga i očaj nastaju. Tako nastaje čitav ovaj okean patnje.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Kada priroda stvari postane zaista vidljiva
marljivom brahmanu dok meditira,
tada u njemu svaka neizvesnost iščili,
jer jasno vidi prirodu stvari i njihove uzroke.“


Videti takođe: Ud 1:2; Ud 1:3.