Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 1:5

Brāhmaṇa sutta
Brahmani


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anathapindika. Tu do njega dođoše poštovani Sāriputta, poštovani Mahāmoggallāna, poštovani Mahākassapa, poštovani Mahākaććāna, poštovani Mahākoṭṭhika, poštovani Mahākappina, poštovani Mahāćunda, poštovani Anuruddha, poštovani Revata i poštovani Nanda.

Blaženi je još izdaleka video poštovane kako dolaze, te reče monasima oko sebe: „Monasi, ti brahmani dolaze, ti brahmani dolaze!“

Kada to ču neki monah poreklom iz brahmanske porodice, upita Blaženog: „Po čemu je, poštovani gospodine, neko brahman? I opet, koje stvari nekoga čine brahmanom?“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Oni koji, kloneći se loših stvari,
uvek sa svesnošću žive,
ti Bude što svoje okove raskinuše,
oni su pravi brahmani u svetu ovome.