Theravāda budističko društvo

Ud I.5: Thera sutta

Udana I.5

Thera sutta
Stari monasi


Prevod Ninoslav Molnar
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ovako sam čuo. Jednom je zgodom blaženi boravio kraj Sāvatthija u Đetinom gaju u hramu manastira Anāthapindike. U to vreme poštovani Sāriputta, poštovani Mahamogalana, poštovani Mahakasapa, poštovani Mahakaćajana, poštovani Mahakotita, poštovani Mahakopina, poštovani Mahaćunda, poštovani Anuruddha, poštovani Revata, poštovani Devadata i poštovani Ānanda su dolazili k Blaženom. Ugledavši ove poštovane ljude, Blaženi reče monasima: ''Ovo su brahmani koji dolaze, monasi, ovo su brahmani koji dolaze.''

Kada ovo bi rečeno jedan od monaha koji je bio brahman po rođenju upita Blaženog: ''Kako je, poštovani gospodine, neko brahman i koje su to stvari koje nekog čine brahmanom?''

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Oni koji su probuđeni razbili okove,
Zlo sa sebe odbacili
Uvek pažljivi –
Oni su brahmani u svetu.