Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 1:8

Saṅgāmađi sutta
Saṅgāmađi


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Onda poštovani Saṅgāmađi dođe u Sāvatthi, kako bi video Blaženog. I doču nekadašnja žena poštovanog Saṅgāmađija: „Kažu da je gospodar Saṅgāmađi stigao u Sāvatthi.“ Na to ona uze svog sinčića i dođe do Đetinog gaja.

A tom prilikom poštovani Saṅgāmađi je sedeo u podnožju nekog drveta, kako bi se sklonio od vreline. I nekadašnja žena poštovanog Saṅgāmađija dođe do njega, pa mu reče: „Malo dete imam, asketo, nahrani me!“ Na to poštovani Saṅgāmađi ostade nem.

Po drugi put… Po treći put njegova nekadašnja žena reče poštovanom Saṅgāmađiju: „Malo dete imam, asketo, nahrani me!“ I po treći put poštovani Saṅgāmađi ostade nem na to.

Na to nekadašnja žena poštovanog Saṅgāmađija spusti dete na zemlju pred njega: „Evo ti, asketo, tvoj sin, pa ga nahrani!“ i otide. A poštovani Saṅgāmađi niti je pogledao dete, niti sa njim progovorio. A nekadašnja žena poštovanog Saṅgāmađija nije otišla daleko, pa se osvrnu i videvši da poštovani Saṅgāmađi niti gleda dete, niti sa njim govori, ovako reče: „Asketa ne želi svog sina“. Na to se vrati, pa uzevši dete, ponovo otide. A Blaženi je duhovnim okom, koje je pročišćeno i nadmašuje ljudsko, video kako se nekadašnja žena poštovanog Saṅgāmađija prema njemu odnosila bez bez poštovanja.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Dolasku njenom se ne raduje,
zbog odlaska njenog ne tuguje,
U bici pobednik, [1] okova oslobođen –
– takvoga ja brahmanom zovem.“


[1] Buda ovde pravi igru rečima, koristeći asketino ime: saṅgāma = bitka + đi = pobednik. U isto vreme saṅgā = okov (u ablativu).