Theravāda budističko društvo

Udana I.8

Sangamađi sutta
Govor Sangamađi


Prevod Ninoslav Molnar
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tom prilikom je poštovani Sangamađi stigao u Sāvatthi da poseti Blaženog. Bivša žena poštovanog Sangamađe, čuvši da je gospodar Sangamađi stigao u Sāvatthi, uze dete i uputi se ka Đetinom gaju.

U to vreme je poštovani Sangamađi sedeo u podnožju jednog stabla i odmarao se. Tada je bivša žena poštovanog Sangamađe prišla i obratila mu se rečima: ''Ovo je tvoj dragi sin, pustinjače, brini se o njemu.'' Kada ovo bi izrečeno poštovani Sangamađi ne izusti ništa. Po drugi put i po treći put žena reče: ''Ovo je tvoj dragi sin, pustinjače, brini se o njemu.'' I nakon toga poštovani Sangamađi ostade nem.

Tada bivša žena poštovanog Sangamađe spusti dete ispred njega i odlazeći reče: ''To je tvoj sin, pustinjače; ti ga dovedi natrag.'' Ali poštovani Sangamađi niti pogleda dete niti progovori sa njim. Tada se bivša žena poštovanog Sangamađe, nakon što je odmakla, okrenu i vide da on niti gleda u dete niti sa njim govori. Videvši ovo pomisli: ''Ovom pustinjaku čak ni rođeni sin ne treba!'' Vrati se, uze dete i ode.

Božanskim vidom, pročišćenim i nadljudskim, Blaženi vide ovo neučtivo ponašanje bivše žene poštovanog Sangamađe.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Njenim dolaskom on zadovoljstvo nije osetio, 
Niti odlaskom tugu;
Sangamađi, nesputan,
Njega ja zovem brahmanom.