Theravāda budističko društvo
Download PDF

Udana I.8

Sangamađi sutta
Govor Sangamađi


Prevod Ninoslav Molnar
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tom prilikom je poštovani Sangamađi stigao u Sāvatthi da poseti Blaženog. Bivša žena poštovanog Sangamađe, čuvši da je gospodar Sangamađi stigao u Sāvatthi, uze dete i uputi se ka Đetinom gaju.

U to vreme je poštovani Sangamađi sedeo u podnožju jednog stabla i odmarao se. Tada je bivša žena poštovanog Sangamađe prišla i obratila mu se rečima: ''Ovo je tvoj dragi sin, pustinjače, brini se o njemu.'' Kada ovo bi izrečeno poštovani Sangamađi ne izusti ništa. Po drugi put i po treći put žena reče: ''Ovo je tvoj dragi sin, pustinjače, brini se o njemu.'' I nakon toga poštovani Sangamađi ostade nem.

Tada bivša žena poštovanog Sangamađe spusti dete ispred njega i odlazeći reče: ''To je tvoj sin, pustinjače; ti ga dovedi natrag.'' Ali poštovani Sangamađi niti pogleda dete niti progovori sa njim. Tada se bivša žena poštovanog Sangamađe, nakon što je odmakla, okrenu i vide da on niti gleda u dete niti sa njim govori. Videvši ovo pomisli: ''Ovom pustinjaku čak ni rođeni sin ne treba!'' Vrati se, uze dete i ode.

Božanskim vidom, pročišćenim i nadljudskim, Blaženi vide ovo neučtivo ponašanje bivše žene poštovanog Sangamađe.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Njenim dolaskom on zadovoljstvo nije osetio, 
Niti odlaskom tugu;
Sangamađi, nesputan,
Njega ja zovem brahmanom.