Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 1:9

Đaṭilā sutta
Asketa sa punđom

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Gaye, na Gaya brdu. A u Gayi je mnogo asketa sa punđom u sred zime, dok je padao sneg, izranjalo iz reke, uranjalo u reku, izranjalo i uranjalo u reku, škropili jedni druge vodom i prinosili svetu vatru (misleći): „Ovim se pročišćujemo!“

I Blaženi vide to mnoštvo asketa sa punđom, što su u sred zime, dok je padao sneg, izranjali iz reke, uranjali u reku, izranjali i uranjali u reku, škropili jedni druge vodom i prinosili svetu vatru (misleći): „Ovim se pročišćujemo!“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Vodom se niko ne pročisti,
a mnogo je onih što se kupaju ovde.
U kome je istina, u kojem Dhamma,
tek taj je čist, taj je brahman.“