Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 2:9

Visākhā sutta
Visākhā

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Istočnom parku, u palati Migārine majke. U to vreme je Visākhā, Migārina majka, imala nekog posla sa Pasenadijem, kraljem Kosale. Ali taj posao nije izašao onako kako je ona očekavala.

Onda, u zoru, Visākhā, Migārina majka otide do Blaženog. Kad je stigla, sede sa strane. Dok je tako sedela sa strane, Blaženi joj reče: „Otkuda da si tako rano došla, Visākhā?“

„Poštovani gospodine, imala sam nekog posla sa Pasenadijem, kraljem Kosale. Ali taj posao nije izašao onako kako sam očekavala.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Svaka tuđa vlast je bolna,
sreća je biti svoj gospodar;
zajedništvo donosi patnju,
jer jaram se teško skida.“