Theravāda budističko društvo

Ud II.9: Visakha sutta

Udana II.9

Visakha sutta
Govor Visakhi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Istočnom manastiru, u palati Migarine majke. I u to vreme Visaka, Migarina majka, imala je nekih poslova sa kraljem Pasenadijem iz zemlje Kosala koje on nije obavio onako kako je ona želela. I tako ona u sred dana otide do Blaženog i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedela, Blaženi joj se obrati: "Pa dobro, Visaka, otkuda ti dolaziš u sred dana?

"Upravo malopre imala sam neke poslove sa Pasenadijem, kraljem Kosale, koje on nije obavio onako kako sam želela."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Svako potčinjavanje drugom
bolno je.
Svaka nezavisnost
blaženstvo je.
Ono što se zajedničkim smatra
donosi patnju,
jer dužnosti teško je
nadjačati.