Theravāda budističko društvo

Ud III.4: Sariputta sutta

Udana III.4

Sāriputta sutta
O Sāriputti


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinu gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme poštovani Sāriputta je sedeo nedaleko od Blaženog, prekrštenih nogu, uspravna tela, duboko usredsređen. I Blaženi ugleda Sāriputtu kako sedi, prekrštenih nogu, uspravna tela, duboko usredsređen.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Baš kao što planinska stena
jeste nepomična, čvrsto ukorenjena,
takav je i monah čija je obmana okončana,
poput planine nepokolebljiv je on.