Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 3:4

Sāriputta sutta
Sāriputta

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je poštovani Sāriputta sedeo nedaleko od Blaženog, te je ukrštenih nogu i uspravnog tela, ustalio svesnost pred sobom. I vide Blaženi poštovanog Sāriputtu kako sedi nedaleko od njega, te je ukrštenih nogu i uspravnog tela, ustalio svesnost pred sobom.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Kao planinska stena, nepomična, čvrsto ukopana,
tako i monah kad obmanu iskoreni,
nalik je planini, nepomerljiv.“