Theravāda budističko društvo

Ud IV.3: Gopala sutta

Udana IV.3

Gopala sutta
Pastir


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi lutao među narodom Kosala, praćen velikom grupom monaha. Tada on siđe sa puta, otide do nekog drveta i tu sede na već pripremljeno sedište. A onda neki pastir dođe pred Blaeženoga i stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. I taj pastir — upućen, podstaknut, nadahnut i ohrabren govorom Blaženog o Dhammi — reče mu: "Gospodine, neka Blaženi, zajedno sa svojom monaškom zajednicom, prihvati moju ponudu za sutrašnji obrok."

Blaženi taj predlog ćutke prihvati.

Onda pastir, razumevši nemi pristanak Blaženog, ustade sa svog mesta, pokloni se Blaženom, obiđe ga i otide.

I pošto prođe noć, pastir — pripremivši u svom domu dosta pirinča kuvanog u mleku i svežeg ghija — objavi vreme obroka za Blaženog: "Vreme je, gospodine. Obrok je spreman."

A Blaženi rano ujutru obuče ogrtač i, noseći svoju posudu za hranu, ode zajedno sa ostalim monasima do pastireve kuće. Stigavši tamo, sede on na već pripremljeno sedište. A pastir je monašku zajednicu predvođenu Blaženim lično služio pirinčem kuvanim u mleku i svežim ghijem. Kada je Blaženi završio obed i odmakao posudu za hranu, pastir sede sa strane. I dok je tako sedeo, Blaženi ga je upućivao, podsticao, nadahnjivao i ohrabrivao govorom o Dhammi, pa onda Blaženi ustade i napusti njegov dom.

Ne zadugo pošto je Blaženi otišao, onog pastira ubi neki čovek na granici dva sela. Velika grupa monaha tada ode do Blaženog i, stigavši, pokloni mu se, te sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, ovako mu rekoše: "Kažu da je onog pastira koji je danas služio i monašku zajednicu predvođenu Blaženim nahranio pirinčem kuvanim u mleku i svežim ghijem ubio neki čovek na granici dva sela."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Što poželi dušman dušmaninu,
mrzovoljan omraženu,
manje je štetno od misli
usmjerene na vlastito zlo.

Napomena: Ovi stihovi se pojavljuju i u Dhp 42.