Theravāda budističko društvo

Ud IV.5: Naga sutta

Udana IV.5

Naga sutta
Slon


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Kosambiju, u Gošitinom manastiru. U to vreme Blaženog su saletali monasi i monahinje, muški i ženski nezaređeni sledbenici, kraljevi i kraljevski savetnici, verski učitelji i njihovi učenici, i sve mu je to stvaralo probleme i nije mu lako padalo. Onda Blaženi pomisli: "Sada me saleću monasi i monahinje… verski učitelji i njihovi učenici, i sve mi to stvara probleme i ne pada mi lako. Kako bi bilo da odem da živim u samoći, odvojen od mnoštva?"

Onda Blaženi obuče ogrtač u rano jutro i uze svoju zdelu, te otide u Kosambi da prosi hranu. Pošto je završio prošenje hrane i jeo, vrati se on u svoje boravište, pospremi ga, ponovo uze ogrtač i zdelu i ne obaveštavajući svoga ličnog pratioca i ne opraštajući se od monaške zajednice zaputi se sam, bez pratnje, u Parilejaku. Hodajući tako nekoliko dana stiže on u Parilejaku, u zaštićenu šumu, u podnožje jednog velikog salovog drveta.

A živeo je u to vreme i jedan slon, kojeg su saletali drugi slonovi i slonice, slončad mala i velika; jeo je travu koju su drugi već izgazili i grane koje su drugi već izlomili. Pio je muljevitu vodu i ulazeći i izlazeći iz vode gurale su ga slonice, i sve mu je to stvaralo probleme i nije mu lako padalo. Onda taj slon pomisli: "Sada me saleću drugi slonovi i slonice, slončad mala i velika; jedem travu koju su drugi već izgazili i grane koje su drugi već izlomili. Pijem muljevitu vodu, ulazeći i izlazeći iz vode guraju me slonice, i sve mi to stvara probleme i ne pada mi lako. Kako bi bilo da odem da živim u samoći, odvojen od mnoštva?"

Tako taj slon napusti krdo i zaputi se ka Parilejaki, ka zaštićenoj umi, i naiđe na Blaženoga u podnožju onog velikog salovog drveta. Stigavši do mesta gde je Blaženi boravio, taj slon poče da raščišćava šiblje unaokolo i donosi u surli vodu za Blaženoga.

I dok je Blaženi boravio u osami, ova mu se misao javi: "Ranije su me saletali monasi i monahinje… i sve mi je to stvaralo probleme i nije mi lako padalo. Ali sada me ne saleću monasi i monahinje… i to mi ne stvara probleme i osećam olakšanje." Ova se misao javi i onom slonu: "Ranije su me saletali drugi slonovi i slonice… i sve mi je to stvaralo probleme i nije mi lako padalo. Ali sada me ne saleću drugi slonovi i slonice… jedem neugaženu travu i grane koje drugi nisu već izlomili. Pijem čistu vodu, ulazeći i izlazeći iz vode ne guraju me slonice i to mi ne stvara probleme i osećam olakšanje."

Onda Blaženi, posmatrajući sopstvenu samoću, uvide misao u umu tog slona i tom prilikom uzviknu:

To je ono što um povezuje sa umom,
Savršenoga i slona
sa kljovama dugim poput rude na kočiji:
Obojica se ushićuju u šumskoj osami boraveći.