Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 4:7

Sāriputta sutta
Sāriputta

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je nedaleko od Blaženog, ukrštenih nogu i uspravnog tela, sedeo poštovani Sāriputta, sa malo želja, uvek zadovoljan, osamljen, povučen iz gomile, energičan, okrenut kontemplaciji.

I vide Blaženi kako nedaleko od njega, ukrštenih nogu i uspravnog tela, sedi poštovani Sāriputta, sa malo želja, uvek zadovoljan, osamljen, povučen iz gomile, energičan, okrenut kontemplaciji.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„U kontemplaciji, bistrog uma,
mudrac što sebe vežba na putu mudrosti,
takvoga žalosti ne saleću, smirenog,
jer pažljiv je gde god da hodi.”


Videti takođe: Ud 4:10.