Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud V.10: Panthako sutta

Udana V.10

Panthako sutta
Govor Panthaki


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. A u to vreme poštovani Ćula-Panthako je sedeo nedaleko od Blaženog, prekrštenih nogu, uspravna tela, pažnje ustaljene. I Blaženi ugleda poštovanog Ćula-Pantaku kako sedi u blizini, prekrštenih nogu, uspravna tela, pažnje ustaljene

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

“Ustaljena tela, ustaljena duha
i kad stoji i kad sedi i kad leži —
isposnik koji tako izoštri pažnju
zaslužuje pohvalu od početka do kraja
i po toj će hvale vrednoj vrlini
ostati izvan pogleda kralja Smrti”.