Theravāda budističko društvo

Ud V.2: Appayuka sutta

Udana V.2

Appayuka sutta
Kratkoga veka


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija u Đetinu gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda poštovani Ānanda, izlazeći iz osame u kasno popodne, otide do Blaženoga. Stigavši i poklonivši mu se, sede on sa strane. Dok je tako sedeo reče on Blaženome: "Čudesno je, gospodine. Zapanjujuće je kako je kratkoga veka bila majka Blaženoga. Sedam dana posle rođenja Blaženog umrla je i preporodila se na Tušita nebu."

"To je ono što jeste, Ānanda. To je ono što jeste, jer majke bodisatvi su kratkoga veka. Sedam dana posle rođenja bodisatve majke bodisatvi umiru i preporađaju se na Tušita nebu."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Oni koji su se rodili,
oni koji će se tek roditi:
svi će otići,
ostavljajući telo za sobom.
Vešt čovek,
shvatajući gubitak svega,
treba da se svetačkom životu posveti
najmarljivije što može.