Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 5:2

Appāyuka sutta
Kratkoga veka

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Onda poštovani Ānanda, pošto je uveče izašao iz osame, otide do Blaženog. Kada je došao, pokloni mu se, pa sede sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako reče Blaženom: „Zadivljujuće je, poštovani gospodine, čudesno je, poštovani gospodine, kako je majka Blaženog imala tako kratak život. Sedam dana pošto ga je rodila, majka Blaženog je umrla i preporodila se među bićima na Tusita nebu.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Koliko god bića da ima ili će ih biti,
svako će put nastaviti kad telo napusti.
Onaj ko vešt svu tu muku sagleda,
s još većim žarom svetački život treba da živi.“