Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 5:5

Uposatha sutta
Dan predanosti

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Istočnom parku, u palati Migārine majke. U to vreme je Blaženi na dan predanosti sedeo okružen monaškom zajednicom. Kada je noć poodmakla, na izmaku prve trećine, poštovani Ānanda ustade sa svog mesta, prebaci gornji ogrtač preko jednog ramena, u znak poštovanja sklopi dlanove u pravcu Blaženog, pa reče:

„Poštovani gospodine, poodmakla je noć, prva trećina je na izmaku, monaška zajednica već dugo sedi. Da li bi Blaženi odrecitovao pātimokhu za monahe?“ [1]

Kada je ovo čuo, Blaženi ništa ne odgovori.

Po drugi put, kada je noć poodmakla, na izmaku druge trećine, poštovani Ānanda ustade sa svog mesta, prebaci gornji ogrtač preko jednog ramena, u znak poštovanja sklopi dlanove u pravcu Blaženog, pa reče:

„Poštovani gospodine, poodmakla je noć, druga trećina je na izmaku, monaška zajednica već dugo sedi. Da li bi Blaženi odrecitovao pātimokhu za monahe?“

Po treći put, kada je noć već bila na kraju, na izmaku poslednje trećine i kada je zora zarudela, poštovani Ānanda ustade sa svog mesta, prebaci gornji ogrtač preko jednog ramena, u znak poštovanja sklopi dlanove u pravcu Blaženog, pa reče:

„Poštovani gospodine, noć je već na kraju, poslednja trećina je na izmaku i zora je zarudela, monaška zajednica već dugo sedi. Da li bi Blaženi odrecitovao pātimokhu za monahe?“

“Ānanda, zajednica nije potpuno čista.”

Na to poštovani Mahāmoggallāna pomisli: “Na koga je zapravo Blaženi mislio kada je kazao: ‘Ānanda, zajednica nije potpuno čista’?” Onda poštovani Mahāmoggallāna svojim umom obuhvati umove čitave monaške zajednice. I vide poštovani Mahāmoggallāna, kako u sred monaške zajednice, sedi taj čovek bez vrline, lošeg karaktera, nečist, iskvarenih postupaka, koji skriva svoja nedela, koji nije asketa, iako se takvim predstavlja, ne živi svetačkim životom, iako se takvim predstavlja, truo iznutra, pun žudnji, iskvaren. I pošto ga je video, ustade sa svog mesta i priđe tom čoveku. Kad je prišao, ovako mu reče: “Ustani, prijatelju, Blaženi te je video. Za tebe više nema zajedništva sa monasima.” Kada je to čuo, onaj čovek ništa ne odgovori.

Po drugi put poštovani Mahāmoggallāna ovako reče: “Ustani, prijatelju, Blaženi te je video. Za tebe više nema zajedništva sa monasima.” Po drugi put… Po treći put onaj čovek ništa ne odgovori.

Onda ga poštovani Mahāmoggallāna, uhvativši za ruku, izvede napolje, pa iznutra zamandali vrata i priđe Blaženom. Kad je prišao, ovako mu reče: “Poštovani gospodine, izbacio sam tog čoveka. Zajednica je sada potpuno čista. Da li bi Blaženi odrecitovao pātimokhu za monahe?”

“Zadivljujuće je to, neverovatno je to, Moggallāna, kako je taj ludi čovek čekao sve dok ga nisi za ruku zgrabio!”

Potom se Blaženi obrati monasima:

“Od sada, monasi, ja neću predvoditi dan predanosti, niti ću recitovati pātimokkhu. Od sada ćete vi predvoditi dan predanosti i recitovati pātimokkhu. Nemoguće je, monasi, ne priliči da Tathāgata u zajednici koja nije potpuno čista predvodi pātimokkhu i da recituje pātimokkhu.

Osam je zadivljujućih i čudesnih stvari, monasi, u vezi sa velikim okeanom, kojima su kada ih vide i razmotre asure [2] ushićene. Kojih osam? Veliki okean se postepeno spušta, postepeno ponire, postepeno postaje sve dublji, a ne iznenada, ne strmo. To što se veliki okean postepeno spušta, postepeno ponire, postepeno postaje dublji, a ne iznenada, ne strmo, to je prva zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Dalje, monasi, veliki okean je postojan, nikada se ne preliva preko svoje obale. To što je veliki okean postojan, nikada se ne preliva preko svoje obale, to je druga zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Dalje, monasi, veliki okean ne trpi leševe. Kakav god da se leš nađe u velikom okeanu, brzo ga na obalu izbaci, gurne ga na kopno. To što veliki okean ne trpi leševe, kakav god da se leš nađe u velikom okeanu, brzo ga na obalu izbaci, gurne ga na kopno, to je treća zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Dalje, monasi, koja god da je velika reka, dakle Gang, Yamuna, Aćiravatī, Sarabhū ili Mahī, kada se ulije u veliki okean, ostavlja svoje dotadašnje ime i nadalje se zove veliki okean. To što koja god da je velika reka, dakle Gang, Yamuna, Aćiravatī, Sarabhū ili Mahī, kada se ulije u veliki okean, gubi svoje dotadašnje ime i nadalje se zove veliki okean, to je četvrta zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Dalje, monasi, koja god bujica da se strmoglavi u veliki okean, koji god da se sa neba pljusak na njega spusti, nivo vode niti se smanjuje, niti raste. To što koja god bujica da se strmoglavi u veliki okean, koji god da se sa neba pljusak na njega spusti, nivo vode niti se smanjuje, niti raste, to je peta zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Dalje, monasi, čitav veliki okean ima samo jedan ukus, ukus soli. To što čitav veliki okean ima samo jedan ukus, ukus soli, to je šesta zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Dalje, monasi, u velikom okeanu je mnogo dragocenosti, nebrojeno mnogo dragocenosti, dakle bisera, kristala, lapisa, bisernih školjki, kvarca, korala, srebra, zlata, rubina i smaragda. To što je u velikom okeanu mnogo dragocenosti, nebrojeno mnogo dragocenosti, dakle bisera, kristala, lapisa, bisernih školjki, kvarca, korala, srebra, zlata, rubina i smaragda, to je sedma zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Dalje, monasi, veliki okean je boravište ogromnih bića, u njemu su ova bića: timi, [3] timiṅgalo, timitimiṅgalo, asure, nāge, gandhabbe. U njemu ima bića dugih stotinu yođana, bića dugih dvesta yođana, bića dugih trista yođana, bića dugih četiristo yođana, bića dugih petsto yođana. To što je veliki okean boravište ogromnih bića, što su u njemu su ova bića: timi, timiṅgalo, timitimiṅgalo, asure, nāge, gandhabbe i što u njemu ima bića dugih stotinu yođana, bića dugih dvesta yođana, bića dugih trista yođana, bića dugih četiristo yođana, bića dugih petsto yođana, to je osma zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa velikim okeanom kojom su, kada je vide i razmotre, asure ushićene.

Isto tako, monasi, osam je zadivljujućih i čudesnih stvari u ovom učenju i pravilima kojima su, kada ih vide i razmotre, monasi ushićeni. Kojih osam?

Monasi, baš kao što se veliki okean postepeno spušta, postepeno ponire, postepeno postaje sve dublji, a ne iznenada, ne strmo, isto tako u ovom učenju i pravilima postoji postupno vežbanje, postupna praksa, postupno napredovanje, a ne iznenadan uvid u znanje. To što u ovom učenju i pravilima postoji postupno vežbanje, postupna praksa, postupno napredovanje, a ne iznenadan uvid u znanje, to je prva zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.

Dalje, monasi, baš kao što je veliki okean postojan, nikada se ne preliva preko svoje obale, isto tako granice vežbanja koje sam svojim učenicima postavio, moji učenici nikada ne prelaze, ni po cenu života. To što granice vežbanja koje sam svojim učenicima postavio, moji učenici nikada ne prelaze, ni po cenu života, to je druga zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.

Dalje, monasi, baš kao što je veliki okean ne trpi leševe, Kakav god da se leš nađe u velikom okeanu, brzo ga na obalu izbaci, gurne ga na kopno, isto tako čovek koji nema vrline, čini zlodela, nije čist, lošeg je ponašanja, krije ono što radi, lažni asketa, tobožnji asketa, ne živi svetački život, živi tobožnji svetački život, truo iznutra, prepun žudnji, lošeg karaktera, takav nema mesta u monaškoj zajednici; brzo se okupivši, ona ga izbaci. Ko god takav čak i da sedi u sred monaške zajednice, daleko je od zajednice, a i zajednica od njega. To što čovek koji nema vrline, čini zlodela, nije čist, lošeg je ponašanja, krije ono što radi, lažni asketa, tobožnji asketa, ne živi svetački život, živi tobožnji svetački život, truo iznutra, prepun žudnji, lošeg karaktera, nema mesta u monaškoj zajednici; brzo se okupivši, ona ga izbaci, to što ko god takav čak i da sedi u sred monaške zajednice, daleko je od zajednice, a i zajednica od njega, to je treća zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.

Dalje, monasi, baš kao što koja god da je velika reka, dakle Gang, Yamuna, Aćiravatī, Sarabhū ili Mahī, kada se ulije u veliki okean, ostavlja svoje dotadašnje ime i nadalje se zove veliki okean, isto tako četiri klase – plemići, brahmani, trgovci i najamnici – napustivši dom i otišavši u beskućnike u ovom učenju i pravilima koje je Blaženi objavio, ostavljaju dotadašnje ime svog klana i nadalje se zovu “askete iz plemena Sakya”. To što četiri klase – plemići, brahmani, trgovci i najamnici – napustivši dom i otišavši u beskućnike u ovom učenju i pravilima koje je Blaženi objavio, ostavljaju dotadašnje ime svog klana i nadalje se zovu “askete iz plemena Sakya”, to je četvrta zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.

Dalje, monasi, baš kao što koja god bujica da se strmoglavi u veliki okean, koji god da se sa neba pljusak na njega spusti, nivo vode niti se smanjuje, niti raste, isto tako koliko god mnogo monaha da postane potpuno oslobođeno unutar područja nibbāne, nivo tog područja nibbāne zbog toga niti se smanjuje, niti raste. To što koliko god mnogo monaha da postane potpuno oslobođeno unutar područja nibbāne, nivo tog područja nibbāne zbog toga niti se smanjuje, niti raste, to je peta zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.

Dalje, monasi, baš kao što čitav veliki okean ima samo jedan ukus, ukus soli, isto tako čitavo ovo učenje i pravila imaju samo jedan ukus, ukus slobode. To što čitavo ovo učenje i pravila imaju samo jedan ukus, ukus slobode, to je šesta zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.

Dalje, monasi, baš kao što je u velikom okeanu mnogo dragocenosti, nebrojeno mnogo dragocenosti, dakle bisera, kristala, lapisa, bisernih školjki, kvarca, korala, srebra, zlata, rubina i smaragda, isto tako je u ovom učenju i pravilima mnogo dragocenosti, nebrojeno mnogo dragocenosti; u njima su ove dragocenosti: četiri temelja svesnosti, četiri prave vrste nastojanja, četiri osnove duhovne moći, pet snaga, sedam elemenata probuđenja i plemeniti osmostruki put. To što je u ovom učenju i pravilima mnogo dragocenosti, nebrojeno mnogo dragocenosti; što su u njima ove dragocenosti: četiri temelja svesnosti, četiri prave vrste nastojanja, četiri osnove duhovne moći, pet snaga, sedam elemenata probuđenja i plemeniti osmostruki put, to je sedma zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.

Dalje, monasi, baš kao što je veliki okean boravište ogromnih bića, u njemu su ova bića: timi, timiṅgalo, timirapiṅgalo, asure, nāge, gandhabbe, kao što u njemu ima bića dugih stotinu yođana, bića dugih dvesta yođana, bića dugih trista yođana, bića dugih četiristo yođana, bića dugih petsto yođana, isto tako su ovo učenje i pravila boravište ogromnih bića, u njemu su ova bića: onaj koji je ušao u tok, onaj koji je stupio na put ka ulasku u tok, jednom povratnik i onaj koji je stupio na put ka stupnju jednom povratnika, ne-povratnik i onaj koji je stupio na put ka stupnju ne-povratnika, arahant i onaj koji je stupio na put ka stupnju jednom povratnika. To što su ovo učenje i pravila boravište ogromnih bića, u njemu su ova bića: onaj koji je ušao u tok, onaj koji je stupio na put ka ulasku u tok, jednom povratnik i onaj koji je stupio na put ka stupnju jednom povratnika, ne-povratnik i onaj koji je stupio na put ka stupnju ne-povratnika, arahant i onaj koji je stupio na put ka stupnju jednom povratnika, to je osma zadivljujuća i čudesna stvar u vezi sa ovim učenjem i pravilima kojom su, kada je vide i razmotre, monasi ushićeni.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Pljusak natopi ono što je pokriveno,
ali ne i ono što je otkriveno.
Zato otvori ono što je pokriveno,
da ne bude natopljeno.”

Beleške

[1] Pātimokkha je skup monaških pravila, koji monaška zajednica recituje na dan mladog i punog meseca.

[2] Titani.

[3] Ogromna riba, levijatan. Slično i za naredne dva naziva.