Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud V.5: Uposatha sutta

Udana V.5

Uposatha sutta
Dan predanosti


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Istočnom manastiru, u palati Migarine majke. I u to vreme je Blaženi — pošto je bio dan predanosti — sedeo okružen grupom monaha. Tada poštovani Ānanda — kad noć beše već poodmakla, na kraju prve trećine — ustade sa svoga sedišta, prebaci ogrtač preko jednog ramena, stade pred Blaženog ruku sklopljenih na grudima i reče mu: "Noć je, poštovani gospodine, poodmakla. Prva trećina se završila. Monasi ovde sede već dugo. Neka im Blaženi odrecituje Patimokkhu." Kad ovo bi izrečeno Blaženi ostade nem.

Tada drugi put, kad noć beše već poodmakla, na kraju druge trećine poštovani Ānanda ustade sa svoga sedišta, prebaci ogrtač preko jednog ramena, stade pred Blaženog ruku sklopljenih na grudima i reče mu: "Noć je, poštovani gospodine, poodmakla. Druga trećina se završila. Monasi ovde sede već dugo. Neka im Blaženi odrecituje Patimokkhu." Kad ovo bi izrečeno Blaženi ostade nem.

Tada i treći put, kad noć beše već poodmakla, na kraju treće trećine poštovani Ānanda ustade sa svoga sedišta, prebaci ogrtač preko jednog ramena, stade pred Blaženog ruku sklopljenih na grudima i reče mu: "Noć je, poštovani gospodine, poodmakla. Treća trećina se završila. Zora se približava i lice noći počinju da osvetljavaju prvi sunčevi zraci. Monasi ovde sede već dugo. Neka im Blaženi odrecituje Patimokkhu."

"Ānanda, ovaj skup nije čist."

Tada se javi misao u poštovanom Mogallani: "Na koju je osobu mislio Blaženi kada je rekao, 'Ānanda, ovaj skup nije čist'?" I on usmeri svoj um, obuhvatajući svojom svešću čitavu grupu monaha. I vide da jedan — nemoralan, zao, nečist i sumnjivog ponašanja, što skriva svoje postupke, nepromišljen iako za sebe tvrdi suprotno, koji ne živi svetačkim životom iako za sebe tvrdi suprotno, iznutra pokvaren, opijen željom, podmukle prirode — sedi u sred grupe monaha. Ugledavši ga, on ustade i otide do tog čoveka i stavši pred njega reče: "Ustaj. prijatelju. Video te je Blaženi. Ti nemaš ništa zajedničko sa monaškom zajednicom." A taj čovek ne reče ništa i ostade da sedi na mestu ćuteći. Drugi put… Treći put, poštovani Mogallana reče: "Ustaj. prijatelju. Video te je Blaženi. Ti nemaš ništa zajedničko sa monaškom zajednicom." I treći put taj čovek ne reče ništa i ostade da sedi na mestu ćuteći.

Tada poštovani Mogallana, zgrabivši tog čoveka za ruku, izgura ga kroz vrata sale i zamandali vrata; onda se približi Blaženom i prišavši mu reče: "Ja sam izbacio tog čoveka, poštovani gospodine. Skup je sada čist. Neka sada Blaženi odrecituje Patimokkhu monaškoj zajednici."

"Nije li to neverovatno, Mogallana? Nije li to zapanjujuće kako je taj čovek čekao sve dok ga nisi zgrabio za ruku?" Tada se Blaženi obrati monasima: "Od sada pa nadalje ja neću učestvovati, niti recitovati Patimokkhu. Vi sami ćete, monasi, učestvovati i recitovati Patimokkhu. Nemoguće je, ne može se dogoditi, da Tathāgata učestvuje ili recituje Patimokkhu pred nečistim skupom.

Monasi, osam je neverovatnih i zapanjujućih stvari u vezi sa okeanom zbog kojih su, uvek iznova, asura oduševljene okeanom. Kojih osam?

"[1] Okean ima postupno padajuće dno, postepeni pad, sa iznenadim odsekom tek posle velike razdaljine od kopna. Ta činjenica da okean ima postupno padajuće dno, postepeni pad, sa iznenadim odsekom tek posle velike razdaljine od kopna: to je prva neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

"[2] Sem toga, okean je stabilan i ne prelazi svoju meru… To je druga neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

"[3] Sem toga, okean ne trpi u sebi mrtvo telo. Svako mrtvo telo u okeanu dopluta do obale i biva izbačeno na kopno… To je treća neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

"[4] Sem toga, kao god da su velike reke — kao Gang, Džamuna, Aćiravati, Sarabu, Mahi — kad dospeju do mora, nestaju njihova dotadašnja imena i nazivaju se jednostavno 'okean'… To je četvrta neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

"[5] Sem toga, premda se reke celog sveta ulivaju u okean i pada kiša sa neba, on se zbog toga ni ne uvećava ni ne smanjuje… To je peta neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

"[6] Sem toga, okean ima jedinstven slan ukus… To je šesta neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

"[7] Sem toga, okean u sebi ima mnoga blaga: bisere, safire, lazurni kamen, školjke, kvarc, korale, srebro, zlato, rubine i dragi kamen zvani 'mačje oko'… To je sedma neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

"[8] Sem toga, okean je boravište tako moćnih bića kao što su kitovi, asure, nage i gandharba. U okeanu je bića stotinu metara dugih, dve stotine… tri stotine… četiri stotine… pet stotina metara dugih. Ta činjenica da je okean boravište tako moćnih bića kao što su kitovi, asure, nage i gandharbe i da je u okeanu bića stotinu metara dugih, dve stotine… tri stotine… četiri stotine… pet stotina metara dugih: to je osma neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa okeanom zbog koje su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

To je osam neverovatnih i zapanjujućih stvari u vezi sa okeanom zbog kojih su, uvek iznova, asure oduševljene okeanom.

Na isti način, monasi, ima osam neverovatnih i zapanjujućih stvari u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog kojih su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom. Kojih osam?

"[1] Baš kao što okean ima postupno padajuće dno, postepeni pad, sa iznenadim odsekom tek posle velike razdaljine od kopna, na isti način ovo učenje i disciplina imaju postupan trening, postupno praktikovanje, postupno napredovanje, sa prodiranjem u znanje tek posle velike razdaljine od početka. Ta činjenica da ovo učenje i disciplina imaju postupan trening, postupno praktikovanje, postupno napredovanje, sa prodiranjem u znanje tek posle velike razdaljine od početka: to je prva neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

"[2] Sem toga, baš kao što je okean stabilan i ne prelazi svoju meru, na isti način moji učenici — čak ni svojih života radi — ne prekoračuju pravila vežbanja koja sam im izložio… To je druga neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

"[3] Sem toga, baš kao što okean ne trpi u sebi mrtvo telo — svako mrtvo telo u okeanu dopluta do obale i biva izbačeno na kopno — na isti način, ako je čovek nemoralan, zao, nečist i sumnjivog ponašanja, ako skriva svoje postupke, ako je nepromišljen iako za sebe tvrdi suprotno, ako ne živi svetačkim životom iako za sebe tvrdi suprotno, ako je iznutra pokvaren, opijen željom, podmukle prirode — zajednica ne treba da ima veze sa njim. Sakupivši se, ostali monasi će ga isključiti iz zajednice. Čak i ako on sedi u sred zajednice, on je daleko od te zajednice i ta zajednica je daleko od njega… To je treća neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

"[4] Sem toga,baš kao što kad velike reke — kao Gang, Džamuna, Aćiravati, Sarabu, Mahi — dospeju do mora, nestaju njihova dotadašnja imena i nazivaju se jednostavno 'okean', na isti način, kad pripadnici četiri kaste — plemeniti ratnici, sveštenici, trgovci i radnici — napuste dom radi beskućničkog života u ime učenja i discipline što ih objavi Tathāgata, nestaju njihova dotadašnja imena i oni se jednostavno nazivaju 'asketama, sinovima utihnulog mudraca iz plemena Sakja'… To je četvrta neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

"[5] Sem toga, baš kao što se reke celog sveta ulivaju u okean i pada kiša sa neba, a on se zbog toga ni ne uvećava ni ne smanjuje, na isti način, iako su se mnogi monasi, bez ostatka, utopili u Neuslovljeno, ono se zbog tog ni ne uvećava ni ne smanjuje… To je peta neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

"[6] Sem toga, baš kao što okean ima svuda isti, slan ukus, na isti način, ovo učenje i disciplina imaju svuda isti ukus: ukus slobode… To je šesta neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

"[7] Sem toga, baš kao što okean u sebi ima mnoga blaga: bisere, safire, lazurni kamen, školjke, kvarc, korale, srebro, zlato, rubine i dragi kamen zvani 'mačje oko', na isti način ovo učenje i disciplina imaju ova različita blaga: četiri temelja sabranosti, četiri ispravna napora, četiri osnove moći, pet sposobnosti, pet snaga, sedam faktora probuđenja, plemenitu osmostruku stazu… To je sedma neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

"[8] Sem toga, baš kao što je okean boravište tako moćnih bića kao što su kitovi, asure, nage i gandharbe i u okeanu ima bića stotinu metara dugih, dve stotine… tri stotine… četiri stotine… pet stotina metara dugih., na isti način ovo učenje i disciplina su boravište tako moćnih bića kao što su: oni koji su ušli u tok i oni koji vežbaju da bi dostigli plod ulaska u tok; 'jednom povratnici' i oni koji vežbaju da bi dostigli plod 'jednom povratnika'; 'ne-povratnici' i oni koji vežbaju da bi dostigli plod 'ne-povratnika'; arahanti i oni koji vežbaju da bi dostigli stupanj arahanta. To je osma neverovatna i zapanjujuća stvar u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog koje su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom.

To je osam neverovatnih i zapanjujućih stvari u vezi sa ovim učenjem i disciplinom zbog kojih su, uvek iznova, monasi oduševljeni ovim učenjem i disciplinom."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Kiša kvasi ono što je pokriveno,
i ne kvasi ono što je otkriveno.
Zato otkrite ono što je pokriveno,
tako da ga kiša ne nakvasi.