Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 6:2

Sattađaṭila sutta
Sedam asketa sa punđom

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u Istočnom parku, u palati Migārine majke. A u to vreme Blaženi je, izašavši uveče iz osame, sedeo pred ulazom. Onda Pasenadi, kralj Kosale, dođe do Blaženog. Kad je stigao, pokloni se Blaženom, pa sede sa strane.

U isto vreme sedam asketa sa punđama, sedam đaina, sedam golih asketa, sedam asketa koji nose samo jedan ogrtač i sedam asketa-lutalica, obraslih maljama, dugih noktiju i kose, prolazili su nedaleko od Blaženog noseći različite svoje rekvizite.

I vide Pasenadi, kralj Kosale, tih sedam asketa sa punđama, sedam đaina, sedam golih asketa, sedam asketa koji nose samo jedan ogrtač i sedam asketa-lutalica, obraslih maljama, dugih noktiju i kose, kako prolaze nedaleko od Blaženog noseći različite svoje rekvizite. Pošto ih je video, ustade sa svog mesta i prebacivši ogrtač preko jednog ramena, kleknu desnim kolenom do zemlje, sklopi ruke u znak poštovanja u pravcu sedam asketa sa punđama, sedam đaina, sedam golih asketa, sedam asketa koji nose samo jedan ogrtač i sedam asketa-lutalica i tri puta obznani svoje ime: “Poštovana gospodo, ja sam Pasenadi, kralj Kosale.”

I ubrzo pošto su prošli tih sedam asketa sa punđama, sedam đaina, sedam golih asketa, sedam asketa koji nose samo jedan ogrtač i sedam asketa-lutalica, Pasenadi, kralj Kosale, dođe do Blaženog. Kad je stigao, pokloni se Blaženom, pa sede sa strane. Sedeći tako sa strane, reče on Blaženom ovako: „Poštovani gospodine, među onima u ovome svetu koji su probuđeni ili su stupili na put probuđenja, ovi askete su zaista jedni od takvih“.

„Veliki kralju, tebi koji si kućedomaćin, uživaš u zadovoljstvima čula, spavaš u postelji sa ženom i decom, oduševljavaš se sandalovinom iz Kāsija, nosiš vence, stavljaš ukrase i mirisna ulja, raduješ se zlatu i srebru, teško je znati: ‘Među onima u ovome svetu koji su probuđeni ili su stupili na put probuđenja, ovi askete su zaista jedni od takvih’. Veliki kralju, tek živeći sa nekim moguće je uvideti vrlinu te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti. Veliki kralju, tek imajući posla sa nekim moguće je uvideti čistotu te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti. U nevoljama, veliki kralju, moguće je uvideti čvrstinu te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti. Kroz razgovor, veliki kralju, moguće je uvideti mudrost te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti.“

„Zadivljujuće je to, poštovani gospodine, čudesno je to, poštovani gospodine, kako je Blaženi to dobro izrekao: ‘Veliki kralju, tebi koji si kućedomaćin, uživaš u zadovoljstvima čula, spavaš u postelji sa ženom i decom, oduševljavaš se sandalovinom iz Kāsija, nosiš vence, stavljaš ukrase i mirisna ulja, raduješ se zlatu i srebru, teško je znati: „Među onima u ovome svetu koji su probuđeni ili su stupili na put probuđenja, ovi askete su zaista jedni od takvih“. Veliki kralju, tek živeći sa nekim moguće je uvideti vrlinu te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti. Veliki kralju, tek imajući posla sa nekim moguće je uvideti čistotu te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti. U nevoljama, veliki kralju, moguće je uvideti čvrstinu te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti. Kroz razgovor, veliki kralju, moguće je uvideti mudrost te osobe i to nakon dugog vremena, ne nakon kratkog vremena. Moguće je onome ko je pažljiv, a ne nepažljiv, onome ko je mudar, a ne onome sa malo mudrosti’. To su, poštovani gospodine, zapravo moji ljudi, prerušeni špijuni, koji se vraćaju iz izviđanja po okolini. Oni uvek idu prvi, a ja tek za njima. I sada će oni, poštovani gospodine, pošto sa sebe stresu prašinu i prljavštinu, okupaju se, namažu uljima, poseku kosu i bradu, obučeni u čiste odore, sebe zabavljati zadovoljstvima koja im pružaju svih pet struna zadovoljstava čula.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Ne treba uplitati se u svaku stvar,
ni biti oruđe u službi drugoga;
ne treba živeti zaviseći od nekoga,
ni ići unaokolo i Dhammom trgovati.“ [1]


Beleška

[1] Buda ovde savetuje svoje učenike da se nikako ne ugledaju na loš primer ovih asketa u službi kralja, koji za njega špijuniraju. Jer asketa može da ide kud mu je volja, ali to ne treba zloupotrebiti, koristeći spoljašnja obeležja svoje religije kao način prerušavanja.

Napomena: Drugačije izlaganje iste ove teme videti u AN 4:192.