Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VI.2: Đatila sutta

Udana VI.2

Đatila sutta
Askete


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Istočnom manastiru, u palati Migarine majke. I dogodilo se da je Blaženi, izašavši iz osame u pozno popodne, sedeo pred ulazom. A onda Pasenadi, kralj Kosale, otide do Blaženoga te, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. U to sedam asketa sa punjđama, sedam đainskih asketa, sedam golih asketa, sedam asketa što nose samo jedan ogrtač i sedam lutajućih asketa — dugih noktiju, obrasli — prođoše nedaleko od Blaženog. Pasenadi, kralj Kosale, vide sedam asketa sa punjđama, sedam đainskih asketa, sedam golih asketa, sedam asketa š¡to nose samo jedan ogrtač i sedam lutajućih asketa — dugih noktiju, obrasli — kako prođoše nedaleko od Blaženog. Videvši ih, on prebaci svoj gornji ogrtač preko jednog ramena, kleknu na tlo, pozdravi askete dlanova sklopljenih u visini grudi i objavi im svoje ime tri puta: "Ja sam Pasenadi, poštovana gospodo, kralj Kosale. Ja sam Pasenadi, poštovana gospodo, kralj Kosale. Ja sam Pasenadi, poštovana gospodo, kralj Kosale." Onda, nedugo pošto su askete prošle, vrati se on Blaženome i, stigavši, pokloni mu se, te sede sa strane. I dok je tako sedeo, obrati se on Blaženome: "Među onima u svetu koji su arahanti ili su na putu ka tom stanju svetosti, nalaze li se i ovi askete?"

"Vaše visočanstvo, kao laik koji uživa u čulnim zadovoljstvima, koji živi okružen mnoštvom žena i dece, koristi kasi tkaninu i sandalovo drvo, koristi cvetne vence, mirise i kreme za telo, rukuje zlatom i srebrom, za vas je teško da znate jesu li ti askete na putu ka svetosti. Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi. Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo poštenje te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi. Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo čvrstinu te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi. Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo mudrost te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi."

"Zapanjujuće je to, gospodine! Čudesno je to! Kako je to dobro opisao Blaženi: 'Vaše visočanstvo, kao laik koji uživa u čulnim zadovoljstvima, koji živi okružen mnoštvom žena i dece, koristi kasi tkaninu i sandalovo drvo, koristi cvetne vence, mirise i kreme za telo, rukuje zlatom i srebrom, za vas je teško da znate jesu li ti askete na putu ka svetosti. Tek živeći sa nekim upoznajemo vrline te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi. Tek kroz kontakte sa nekim upoznajemo poštenje te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi. Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo čvrstinu te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi. Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo mudrost te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.' Ti ljudi su, gospodine, moji špijuni, moji izviđači, vraćaju se iz obilaska unutrašnjosti zemlje. Uvek prvo oni idu, a ja za njima. Sada, kada sa sebe sastružu blato i prljavštinu, kad se dobro okupaju i namirišu, odseku kosu i bradu i na sebe stave bele ogrtače, nastaviće dalje vođeni sa pet veza čulne želje."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Ne treba napor ulagati svuda.
Ne treba biti tuđi najamnik.
Ne treba živeti zaviseći od drugog.
Dhammom trgovati ne treba.


Napomena: Drugačije izlaganje iste ove teme videti u AN IV:192.