Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VI.3: Ahu sutta

Udana VI.3

Ahu sutta
Tako beše


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. I u to vreme sedeo je Blaženi razmišljajući o različitim lošim, nepovoljnim svojstvima koja behu napuštena [u njemu] i o različitim dobrim, povoljnim svojstvima koja behu razvijena do savršenstva. Onda, shvatajući različita loša, nepovoljna svojstva koja behu napuštena [u njemu] i različita dobra, povoljna svojstva koja behu razvijena do savršenstva, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Ranije, bilo ih je, a onda nije.
Ranije, nije ih bilo, pa onda jeste.
Nije bilo, neće ni biti,
a i sada ih naći ne možeš.