Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 6:6

Tatiyanānātitthiya sutta
Sledbenici drugih tradicija (3)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tom prilikom je u Sāvatthiju boravilo i mnoštvo asketa, brahmana i isposnika drugih tradicija, sa različitim nazorima, različitim uverenjima, različitim naklonostima, oslanjajući se na različita gledišta.

Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Sopstvo i svet niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.” Bilo je međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: “ niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.”

I tako su se svađali i prepirali, bili duboko podeljeni, ranjavali jedni druge rečima kao bodežima, govoreći: “Ovakva je Istina, nije takva Istina; nije takva Istina, ovakva je istina!”

A jednoga jutra grupa monaha se obukla, uzeše svaki svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenuše do Sāvatthija da prose hranu. I pošto su prošli Sāvatthi i vratili se iz prošenja hrane, posle obroka, otidoše oni do Blaženog. Kad su stigli, pokloniše mu se i sedoše sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako rekoše Blaženom:

„Poštovani gospodine, ovde je mnoštvo asketa, brahmana i isposnika drugih tradicija, sa različitim nazorima, različitim uverenjima, različitim naklonostima, oslanjaju se na različita gledišta. Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Sopstvo i svet niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet i jesu i nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet niti jesu, niti nisu večni – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni samim sobom – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet je stvorilo nešto drugo – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet su stvoreni i samim sobom i nečim drugim – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ Ima međutim asketa i brahmana koji su ovakvog mišljenja, ovakvog uverenja: ‘Zadovoljstvo i bol, sopstvo i svet niti su stvoreni samim sobom, niti nečim drugim, već su nastali slučajno – samo je to istina i sve drugo besmislica.’ I tako se svađaju i prepiru, duboko su podeljeni, ranjavaju jedni druge rečima kao bodežima, govoreći: “Ovakva je Istina, nije takva Istina; nije takva Istina, ovakva je istina!”

“Monasi, isposnici drugih tradicija su slepi, bez očiju; oni ne znaju šta je dobro, ne znaju šta nije dobro, ne znaju šta je Istina, ne znaju šta nije Istina. I pošto ne znaju šta je dobro, ne znaju šta nije dobro, ne znaju šta je Istina, ne znaju šta nije Istina, svađaju se i prepiru, duboko su podeljeni, ranjavaju jedni druge rečima kao bodežima, govoreći: ‘Ovakva je Istina, nije takva Istina; nije takva Istina, ovakva je istina!’“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Ovaj svet ljudi opsednut je stvaranjem ‘ja’,
sputan stvaranjem ‘drugog’;
neki to ne znaju, ne vide ‘to jeste strela’.
Ali onaj ko vidi da ta strela jeste uzrok,
za takvoga više nema stvaranja ‘ja’,
za njega više nema stvaranja ‘drugog’.
Ovaj svet ljudi robuje obmani,
svezan je obmanom, sputan obmanom,
Govore ratoborno zbog svojih gledišta
i nikada saṃsāru ne nadilaze.”


Videti takođe: Ud 6:4; Ud 6:5.