Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VI.9: Adhipataka sutta

Udana VI.9

Adhipataka sutta
Insekti


Preveo Ninoslav Molnar
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tom prilikom, jedne vrlo tamne noći, Blaženi je sedeo napolju dok su oko njega gorele uljane lampe. Tada je veliki broj letećih insekata [1] stradao upadajući u ove uljane lampe. Blaženi ugleda kako veliki broj letećih insekata strada upadajući u ove uljane lampe.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Bezglavo jureći i suštinu ne shvatajući,
Oni sebe iznova vezuju.
Poput insekata koji u vatru padaju,
Oni prianjaju uz ono što videli su i čuli. [2]


Beleške

[1] Leptiri i skakavci. [Natrag]

[2] Vezani htenjem i pogrešnim gledištima, neki pustinjaci i bramani prianjaju uz ono što su opazili svešću o viđenom (što su videli) ili uz ono što se prenosi usmenom tradicijom (što su čuli). Tako oni podržavaju eternalizam, … ne poznajući način izbavljenja, poput insekata koji upadaju u plamen, oni padaju u tri sveta egzistencije koji su nalik ponoru punom usijanog uglja, gde bivaju sprženi vatrom požude. [Natrag]