Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 7:1

Paṭhamalakuṇḍakabhaddiya sutta
Patuljak Bhadija (1)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. U isto vreme je poštovani Sāriputta svojim govorom o Dhammi na različite načine upućivao, podsticao, nadahnjivao i ohrabrivao poštovanog Patuljka Bhaddiyu.

I tako dok je različitim poukama o Dhammi poštovanog Sāriputte bio upućivan, podstican, nadahnjivan i ohrabrivan, um poštovanog Patuljka Bhadiye postao potpuno oslobođen otrova.

I vide Blaženi kako je Patuljak Bhaddiya upućivan, podstican, nadahnjivan i ohrabrivan različitim poukama o Dhammi poštovanog Sāriputte i kako njegov um postade potpuno oslobođen otrova.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Gore, dole i svuda unaokolo slobodan,
ne razmišlja o obmani “ja jesam”.
Tako oslobođen i prešavši bujicu
do tada neprelaznu, više se ne preporađa.”