Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.1: Bhaddiya sutta

Udana VII.1

Bhaddiya sutta
O patuljku Bhadiji (1)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme poštovani Sāriputta je govorom o Dhammi na razne načine upućivao, podsticao, inspirisao i ohrabrivao poštovanog patuljka Bhadiju. I dok je poštovani Sāriputta govorom o Dhammi na razne načine bio upućivao, podsticao, inspirisao i ohrabrivao poštovanog patuljka Bhadiju, njegov um, prestankom prijanjanja/novih priliva, bi oslobođen od izliva strasti.

I Blaženi vide kako poštovani Sāriputta govorom o Dhammi na razne načine upućuje, podstiče, inspiriše i ohrabruje poštovanog patuljka Bhadiju, i ovome um, prestankom prijanjanja/novih priliva, bi oslobođen od izliva strasti.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Gore, dole, svuda oslobođen,
on se ne usredsređuje na "ja sam to".
Tako oslobođen, prelazi on bujicu
nepređenu ranije,
radi prestanka novih rođenja.


Videti takođe: Ud VII:2