Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.6: Tanhakhaya sutta

Udana VII.6

Tanhakhaya sutta
Okončanje želje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je zgodom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. A u to vreme poštovani Anja Kodanja je sedeo nedaleko od Blaženoga, prekrštenih nogu, uspravnog tela, razmišljajući o [svom] izbavljenju kroz potpuno okončanje želje. Blaženi pogleda poštovanog Anja Kodanju kako sedi nedaleko od njega, prekrštenih nogu, uspravnog tela, razmišljajući o [svom] izbavljenju kroz potpuno okončanje želje.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Onoga ko je bez korena, bez tla,
bez listova — kako njega štetočine napasti mogu?
Ko mu prebaciti bilo šta može,
prosvetljenome i oslobođenome okova svih.
Čak i bogovi njega hvale.
Čak je i za Bramu on predmet pohvale.