Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VIII.1: Nibbana sutta

Udana VIII.1

Nibbāna sutta
Potpuno oslobođenje (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u hramu manastira Anāthapindike. U to vreme Blaženi je upućivao, podsticao, bodrio i ohrabrivao monahe svojim govorima o Dhammi, čija je tema bilo oslobađanje. Monasi — prijemčivi, pažljivi, potpuno skoncentrisani — slušali su govor o Dhammi.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Postoji sfera u kojoj nema ni zemlje, ni vode, ni vatre, ni vetra; nema u njoj ni područja beskrajnog prostora, niti područja beskrajne svesti, ni područja ništavila, ni područja ni opažanja ni ne-opažanja, ni ovog sveta, ni sledećeg sveta, ni Sunca, ni Meseca. I tu, kažem, nema ni dolaženja, ni odlaženja, niti zadržavanja; ni umiranja, ni rađanja bez prestanka, bez temelja, bez potpore (mentalnog objekta). To, samo to, jeste kraj patnje.


Videti takođe: Ud VIII:2; Ud VIII:3; Ud VIII:4.