Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 8:1

Paṭhamanibbānapaṭisaṃyutta sutta
Govor o nibbāni (1)

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tom prilikom je Blaženi monahe upućivao, podsticao, nadahnjivao i ohrabrivao govorom o nibbāni. A monasi su tu pouku pomno slušali, načinivši nibbānu svojim ciljem, pažljivi i promišljajući je do kraja.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute reči:

“Postoji područje, monasi, gde nema ni zemlje, ni vode, ni vatre, ni vazduha, ni područja beskrajnog prostora, ni područja beskonačne svesti, ni područja ničega, ni područja ni opažanja ni neopažanja, gde nema ovoga sveta, ni drugoga sveta, a ni meseca, ni sunca. Tu, monasi, kažem vam, zasigurno nema ni dolaženja, ni odlaženja, ni ostanka, ni umiranja, ni preporađanja. To je bez oslonca, nepokretno, ničim uslovljeno – samo to je kraj patnje.”