Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VIII.4: Nibbana sutta

Udana VIII.4

Nibbana sutta
Potpuno oslobođenje (4)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme Blaženi je upućivao, podsticao, bodrio i ohrabrivao monahe svojim govorima o Dhammi, čija je tema bilo oslobađanje. Monasi — prijemčivi, pažljivi, potpuno skoncentrisani — slušali su govor o Dhammi.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Onaj ko zavisi koleba se. Onaj ko ne zavisi ne koleba se. Pošto nema kolebanja, postoji smirenost. Pošto postoji smirenost, želje nema. Pošto nema želje, nema dolaženja i odlaženja. Pošto nema dolaženja i odlaženja, nema nestajanja i nastajanja. Pošto nema nastajanja i nestajanja, nema ovde, nema tamo, a ni onoga između ta dva. To, samo to, jeste kraj patnje.


Videti takođe: Ud VIII:1; Ud VIII:2; Ud VIII:3.