Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya
Govori srednje dužine


Mađđhima nikāya ili Govori srednje dužine jeste druga od pet nikāya ili zbirki u okviru Sutta pitake, druge “košare” Tipitake. Ova nikāya se sastoji od 152 Budina govora, koji zajedno čine sveobuhvatan pregled svih vidova njegovog učenja.

Sutte su prevedene sa engleskog, iz knjige Bhikkhu Bodhija “The Middle Legth Discourses of the Buddha”, Wisdom Publications, 3rd edition, 2005.


I Mūlapaṇṇāsa-pāḷi

1. Mūlapariyāya-vagga
2. Sihanāda-vagga
3. Opamma-vagga
4. Mahā-yamaka-vagga
5. Ćūḷa-yamaka-vagga

II Mađđhimapaṇṇāsa-pāḷi

1. Gahapati-vagga
2. Bhikkhu-vagga
3. Paribbāđaka-vagga
4. Rāđa-vagga
5. Brāhmana-vagga

III Upari paṇṇāsa-pāḷi

1. Devadaha-vagga
2. Anupada-vagga
3. Suññata-vagga
4. Vibhanga-vagga
5. Saḷāyatana-vagga