Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 132

Ānandabhaddekaratta sutta
Ānanda i jedna izvanredna noć

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

2. U to vreme poštovani Ānanda je u sali za okupljanje upućivao, na­dah­njivao, podsticao i ohrabrivao monahe govorom o Dhammi. Re­ci­to­vao je sažetak i objašnjenje govora „Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć”.

Jedno veče Blaženi izađe iz osame i otide do sale za okupljanje. Sede na pripremljeno mesto i upita monahe: „Monasi, ko je u sali za okupljanje upućivao, nadahnjivao, podsticao i ohrabrivao monahe govorom o Dhammi? Ko je recitovao sažetak i objašnjenje govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć?’”

„Bio je to poštovani Ānanda.”

Na to Blaženi upita poštovanog Ānandu: „Ānanda, kako si ti upućivao, nadahnjivao, podsticao i ohrabrivao monahe govorom o Dhammi i recitovao sažetak i objašnjenje govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć?’”

3–10. „Ovako sam to činio, poštovani gospodine:

‘Neka čovek ne oživljava prošlost… (ponavlja se skoro čitava prethodna sutta, §3–10, sve do:) onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.”

11. Tako sam upućivao, nadahnjivao, podsticao i ohrabrivao monahe govorom o Dhammi i recitovao sažetak i objašnjenje o ‘Onome ko ima jednu izvanrednu noć.’”

„Dobro je, dobro je, Ānanda! Dobro je što si upućivao, nadahnjivao, podsticao i ohrabrivao monahe govorom o Dhammi i recitovao sažetak i objašnjenje govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć’ tako:

12–19. ‘Neka čovek ne oživljava prošlost… (ponavlja se skoro čitava prethodna sutta, §3–10, sve do:) onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Ānanda se obradova rečima Blaženoga.