Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 147

Ćūḷa-Rāhulovāda sutta
Kratak savet Rāhuli

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.1323

2. Onda se Blaženom, dok je boravio u osami, povučen, javi ova misao: „Stanja koja rezultiraju oslobođenjem dozrela su u Rāhuli.1324 Kako bi bilo ako bih ga dalje uputio u uklanjanje otrova?”

Onda se ujutro Blaženi obuče, uze svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenu do Sāvatthīja da prosi hranu. Kada je prošao Sāvatthī i vratio se iz prošenja hrane, posle obroka, obrati se on poštovanom Rāhuli ovim rečima:

„Uzmi prostirku za sedenje, Rāhula, pa hajdemo do Slepčevog gaja da tamo provedemo ostatak dana.”

„Da, poštovani gospodine”, odgovori poštovani Rāhula, uze svoju prostirku za sedenje i krete za Blaženim, prateći ga u stopu.

A tom prilikom je hiljade božanstava pratilo Blaženog, razmišljajući: „Danas će Blaženi dalje uputiti poštovanog Rāhulu u uklanjanje otrova.”1325 Tako Blaženi otide do Slepčevog gaja i sede u podnožje nekog drveta, na pripremljeno mesto. A poštovani Rāhula se pokloni Blaženom i sede sa strane. Tada Blaženi reče poštovanom Rāhuli:

3. „Šta misliš, Rāhula? Je li oko trajno ili prolazno?” – „Prolazno, poštovani.” – „Je li ono što je prolazno sreća ili patnja?” – „Patnja, poštovani.” – „Je li ono što je prolazno, patnja i podložno promeni, ispravno posmatrati ovako: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo?’” – „Ne, poštovani.”

„A šta misliš, Rāhula? Jesu li oblici… Je li svest o viđenom… Je li kontakt oka… Je li ijedan osećaj, ijedan opažaj, ijedan mentalni obrazac, ijedna svest koja nastane kontaktom oka kao uzrokom trajna ili prolazna?”1326 – „Prolazna, poštovani.” – „Je li ono što je prolazno sreća ili patnja?” – „Patnja, poštovani.” – „Je li ono što je prolazno, patnja i podložno promeni, ispravno posmatrati ovako: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo?’” – „Ne, poštovani.”

4–8. „A šta misliš, Rāhula? Je li uho trajno ili prolazno? … Je li nos trajan ili prolazan? … Je li jezik trajan ili prolazan? … Je li telo trajno ili prolazno? … Jesu li objekti uma… Je li svest o spoznatom… Je li kontakt uma… Je li ijedan osećaj, ijedan opažaj, ijedan mentalni obrazac, ijedna svest koja nastane kontaktom uma kao uzrokom trajna ili prolazna?” – „Prolazna, poštovani.” – „Je li ono što je prolazno sreća ili patnja?” – „Patnja, poštovani.” – „Je li ono što je prolazno, patnja i podložno promeni ispravno posmatrati ovako: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo?’” – „Ne, poštovani.”

9. „Rāhula, kad to uvidi, dobro podučen plemeniti učenik nije više opčinjen okom, nije opčinjen oblikom, nije opčinjen svešću o viđenom, nije opčinjen kontaktom oka i nije opčinjen ijednim osećajem, ijednim opažajem, ijednim mentalnim obrascem, ijednom svešću koja nastane kontaktom oka kao uzrokom.

Nije više opčinjen uhom … Nije opčinjen nosom … Nije opčinjen jezikom … Nije opčinjen telom … Nije opčinjen umom, nije opčinjen objektima uma, nije opčinjen svešću o spoznatom, nije opčinjen kontaktom uma i nije opčinjen ijednim osećajem, ijednim opažajem, ijednim mentalnim obrascem, ijednom svešću koja nastane kontaktom uma kao urokom.

10. Pošto nije opčinjen, u njemu se strast hladi. Hlađenjem strasti [njegov um] postaje slobodan. Kada je slobodan, dolazi znanje: „Slobodan sam”. Plemeniti učenik razume: „Ovo je poslednje rođenje, proživljen je svetački život, učinjeno što je trebalo učiniti. Nema više preporađanja u bilo koji oblik bivanja.’”

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Rāhula se obradova rečima Blaženog. I dok je ovaj govor još trajao, zahvaljujući nevezivanju, um poštovanog Rāhule postade oslobođen otrova. A u onim hiljadama božanstava javi se potpuno čisto, savršeno viđenje Dhamme: „Sve što nastane podložno je i nestanku.”1327


Beleške

1323 MA kaže da se ovaj govor Rāhuli dogodio ubrzo posle njegovog punog zaređenja, verovatno kada je imao dvadeset godina.

1324 Vimuttiparipāćanīyā dhammā. MA pominje petnaest stanja koja sazrevaju prilikom oslobađanja: pet duhovnih sposobnosti, pet prodornih uvida – u prolaznost, patnju, nepostojanje trajnog sopstva, napuštanje i slabljenje; pet stvari kojima je bio podučen i Meghiya – plemenito prijateljstvo, vrlina, korisna rasprava, energija i mudrost (videti SN 9:3; Ud 4:1).

1325 MA kaže da su ova božanstva, pristigla iz različitih nebeskih svetova, bila Rāhulini saputnici tokom prethodnog života, u kojem se on zavetovao da kao Budin sin postane arahant.

1326 Treba ovde uočiti da četiri stavke pomenute na kraju jesu četiri mentalna sastojka bića. Tako ovaj govor pokriva ne samo područja čula već i pet sastojaka bića, pri čemu materijalni oblik kao sastojak implicitno predstavljaju fizička čula i njihovi objekti.

1327 Prema MA, najmanje dostignuće ovih božanstava bio je ulazak u tok, ali neka su dostigla i više stupnjeve puta i ploda, sve do nivoa arahanta.