Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 61 

Ambalatthika Rāhulovāda sutta
Savet Rāhuli u Ambalatthiki

 
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice.

2. A u to vreme je poštovani Rāhula [1] bio u Ambalatthiki. I tako Blaženi, predveče, izađe iz meditacije i ode do poštovanog Rāhule. A ovaj ga opazi još izdaleka kako dolazi i, videvši ga, pripremi mu sedište i vodu za pranje nogu. Blaženi sede na pripremljeno sedište i zatim opra noge. Poštovani Rāhula, poklonivši se Blaženom, sede sa strane.

3. Tada Blaženi, pokaza na malo vode preostale u posudi za pranje nogu, pa reče poštovanom Rāhuli: "Rāhula, vidiš li ovo malo vode preostale u posudi za pranje nogu?" — "Da, poštovani gospodine." — "Isto tako je, Rāhula, malo vrline u onima koji se ne stide da namerno slažu."

4. Onda, prosuvši ono malo vode iz posude, Blaženi reče poštovanom Rāhuli: "Rāhula, vidiš li kako je ovo malo vode bačeno?" — "Da, poštovani gospodine." — "Isto tako su oni koji se ne stide da namerno slažu bacili svoju vrlinu."

5. Onda, okrenuvši posudu naopačke, Blaženi reče poštovanom Rāhuli: "Rāhula, vidiš li kako je ova posuda okrenuta naopačke?" — "Da, poštovani gospodine." — "Isto tako su i oni koji se ne stide da namerno slažu svoju vrlinu okrenuli naopačke."

6. Onda, postavivši opet posudu za vodu kako treba, Blaženi reče poštovanom Rāhuli: "Rāhula, vidiš li kako je ova posuda prazna?" — "Da, poštovani gospodine." — "Isto tako je prazna i nepostojeća vrlina u onima koji se ne stide da namerno slažu.

7. Rāhula, zamisli kraljevskog slona: ogromnog, dresiranog, naviknutog na borbu, sa kljovama poput osovine kočije. Otišavši u bitku, on koristi svoje prednje noge i svoje zadnje noge, svoju glavu i uši, kljove i rep, ali ne i svoj trup. Slonov krotitelj primećuje to i pomisli: 'Ovaj kraljevski slon nije se potpuno odrekao svog života u ime kralja.' Ali kada kraljevski slon… otišavši u bitku koristi svoje prednje noge i svoje zadnje noge, svoju glavu i uši, kljove i rep, ali i svoj trup, slonov krotitelj primećuje to i pomisli: 'Ovaj kraljevski slon se potpuno odrekao svog života u ime kralja. Nema ničega što on ne bi učinio.'

Isto je i sa onim koji se ne stidi da namerno slaže. Nema zla, kažem ti, koje on ne bi učinio. Ovako, Rāhula, treba sebe da vežbaš: 'Neću namerno slagati čak ni u šali.'

8. A šta misliš, Rāhula, čemu služi ogledalo?" — "Za ogledanje, poštovani gospodine." — "Na isti način, Rāhula, neki postupak treba učiniti telom tek posle njegovog pažljivog ogledanja; neki postupak treba učiniti govorom tek posle njegovog pažljivog ogledanja; neki postupak treba učiniti mišlju tek posle njegovog pažljivog ogledanja.

9. Rāhula, kad god se pripremaš da nešto učiniš telom, treba da pomisliš: 'Ovaj postupak telom koji nameravam da učinim — hoće li on naneti patnju meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom?' Ako posle takvog ogledanja, znaš da će on naneti patnju tebi, drugima ili oboma, da je to zapravo jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom, onda sasvim sigurno ne treba da učiniš jedan takav telesni postupak. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on neće naneti patnju tebi, drugima, niti oboma, da je to zapravo jedan koristan telesni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim ishodom, onda sasvim sigurno da treba da učiniš jedan takav telesni postupak.

10. Isto tako, Rāhula, dok nešto činiš telom, treba da pomisliš: 'Ovaj telesni postupak koji činim — da li on nanosi bol meni, drugima ili oboma? Je li to jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom?' Ako, posle takvog ogledanja, znaš da on nanosi bol tebi, drugima ili oboma, da je to zapravo jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom, onda treba da prekineš jedan takav telesni postupak. Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on ne nanosi patnju tebi, drugima, niti oboma, da je to zapravo jedan koristan telesni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim ishodom, onda možeš da nastaviš da činiš jedan takav telesni postupak.

11. Isto tako, Rāhula, pošto si nešto učinio telom, treba da pomisliš: 'Ovaj telesni postupak koji sam učinio — da li je on naneo bol meni, drugima ili oboma? Je li to bio jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom? ' Ako, posle takvog ogledanja, znaš: 'Ovaj telesni postupak koji sam učinio nanosi bol meni, drugima ili oboma. To je bio jedan štetan telesni postupak, sa bolnim posledicama, bolnim ishodom', tada o takvom telesnom postupku treba da kažeš, da ga obelodaniš, da ga izložiš svom učitelju ili mudrom saputniku u svetačkom životu. Pošto si mu to rekao, obelodanio i izložio, treba da vežbaš obuzdavanje ubuduće. [2] Ali ako, posle takvog ogledanja, znaš da on ne nanosi bol tebi, drugima, niti oboma, da je to zapravo jedan koristan telesni postupak, sa srećnim rezultatom, sa srećnim ishodom, onda možeš da ostaneš srećan i radostan, negujući u sebi dan i noć povoljna mentalna stanja.

12. Rāhula, kad god nameravaš da nešto učiniš govorom… (isto kao u pasusu 9, s tim što je "telo" zamenjeno "govorom") … onda sasvim sigurno da treba da učiniš jedan takav verbalni postupak.

13. Isto tako, Rāhula, dok nešto činiš govorom… (isto kao u pasusu 10, s tim što je "telo" zamenjeno "govorom") … onda možeš da nastaviš da činiš jedan takav telesni postupak.

14. Isto tako, Rāhula, pošto si nešto učinio telom… (isto kao u pasusu 11, s tim što je "telo" zamenjeno "govorom") … onda možeš da ostaneš srećan i radostan, negujući u sebi dan i noć povoljna mentalna stanja.

15. Rāhula, kad god nameravaš da nešto učiniš mišlju… (isto kao u pasusu 9, s tim što je "telo" zamenjeno "mišlju") … onda sasvim sigurno da treba da učiniš jedan takav mentalni postupak.

16. Isto tako, Rāhula, dok nešto činiš mišlju… (isto kao u pasusu 10, s tim što je "telo" zamenjeno "mišlju") … onda možeš da nastaviš da činiš jedan takav mentalni postupak.

17. Isto tako, Rāhula, pošto si nešto učinio mišlju… (isto kao u pasusu 11, s tim što je "telo" zamenjeno "mišlju" [3] ) … onda možeš da ostaneš srećan i radostan, negujući u sebi dan i noć povoljna mentalna stanja.

18. Rāhula, svi oni askete i bramani koji su u prošlosti pročišćavali svoje telesne postupke, svoje verbalne postupke i svoje mentalne postupke, činili su to neprestano se ogledajući na ovaj način. Svi oni askete i bramani koji će u budućnosti pročišćavati svoje telesne postupke, svoje verbalne postupke i svoje mentalne postupke, činiće to neprestano se ogledajući na ovaj način. Svi oni askete i bramani koji sada pročišćuju svoje telesne postupke, svoje verbalne postupke i svoje mentalne postupke, čine to neprestano se ogledajući upravo na ovaj isti način. Zato, Rāhula, ovako treba sebe da vežbaš: 'Pročistiću svoje telesne postupke, pročistiću svoje verbalne postupke, pročistiću svoje mentalne postupke neprekidno ih ovako ogledajući'."

Tako reče Blaženi. A Rāhula beše zadovoljan i obradovan rečima Blaženog.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Rāhula beše jedini sin Budin, rođen istog onoga dana kada je njegov otac napustio napustio dom u potrazi za probuđenjem. Kada je imao sedam godina Rāhulu je zaredio kao iskušenika poštovani Sāriputta i to kada se Buda prvi put posle probuđenja vratio u rodni grad Kapilavatthu. Buda ga je proglasio prvim među onim svojim učenicima koji su željni vežbanja. Prema Komentaru, Rāhula je ovaj govor saslušao kad je imao 11 godina. U Ćula-Rahulovāda sutti (MN 147) on dostiže stanje arahanta, pošto je saslušao ovaj govor o razvoju uvida. [Natrag]

[2] Priznati loše delo kao takvo, obelodaniti ga i uzdržati se od njega ubuduće vodi do rasta u disciplini (Vinaya) Plemenitih. Videti Bhaddāli suttu (MN 65.13). [Natrag]

[3] U ovom odeljku, međutim, deo "tada o takvom telesnom postupku treba da kažeš mudrom saputniku u svetačkom životu" zamenjen je sledećim: "Tada treba da budeš odbijen, postiđen i zgađen takvim mentalnim postupkom. I pošto si tako odbijen, postiđen i zgađen takvim mentalnim postupkom…" Ova zamena je načinjena zato što štetne misli, za razliku od telesnih i verbalnih prekršaja, nije potrebno priznati drugima kao sredstvo razrešenja. [Natrag]