Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 61

Ambalatthika Rāhulovāda sutta
Savet Rāhuli u Ambalatthiki

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bam­busovom gaju, na mestu gde se hrane veverice.

2. U to vreme poštovani Rāhula boravio je u Ambalaṭṭhiki. I tako Blaženi jedno veče izađe iz osame, te ode do poštovanog Rāhule. Poštova­ni Rāhula još izdaleka opazi Blaženog kako dolazi, te mu pripremi mesto za sedenje i vodu za pranje nogu. Blaženi sede na pripremljeno mesto i opra noge. A poštovani Rāhula pokloni se Blaženom i sede sa strane.

3. Tada Blaženi pokaza na malo vode preostale u posudi za pra­nje nogu, pa upita poštovanog Rāhulu: „Rāhula, vidiš li ovo malo vode preostale u posudi?” – „Da, poštovani gospodine.” – „Isto tako, Rāhula, malo je vrline u onima koji se ne stide da namerno slažu.”

4. Prosuvši ono malo vode iz posude, Blaženi upita poštovanog Rāhulu: „Rāhula, vidiš li kako je ovo malo vode bačeno?” – „Da, poštovani gospodine.” – „Isto tako su odbacili svoju vrlinu oni koji se ne stide da namerno slažu.”

5. Okrenuvši posudu naopačke, Blaženi ponovo upita poštovanog Rā­hulu: „Rāhula, vidiš li kako je ova posuda za vodu okrenuta naopačke?” – „Da, poštovani gospodine.” – „Isto tako su svoju vrlinu okrenuli naopačke oni koji se ne stide da namerno slažu.”

6. Postavivši opet posudu za vodu kako treba, Blaženi upita poštova­nog Rāhulu: „Rāhula, vidiš li kako je ova posuda za vodu prazna, šuplja?” – „Da, poštovani gospodine.” – „Isto tako je prazna i šuplja vrlina u onima koji se ne stide da namerno slažu.

7. Rāhula, zamisli kraljevskog slona s kljovama dugim poput osovine kočije, ogromnog, dresiranog, naviknutog na borbu. Upustivši se u bitku, on koristi svoje prednje i zadnje noge, glavu i uši, kljove i rep, ali ne i svoj trup. Krotitelj slona vidi to i pomisli: ‘Ovaj kraljevski slon s kljovama dugim poput osovine kočije… koristi svoje prednje i zadnje noge… ali ne i svoj trup. Nije se još uvek potpuno odrekao svog života.’ Kada taj kraljev­ski slon… otišavši u bitku koristi svoje prednje i zadnje noge, glavu i uši, kljove i rep, ali i svoj trup, krotitelj slona vidi to i pomisli: ‘Ovaj kraljevski slon s kljovama dugim poput osovine kočije… koristi svoje prednje i za­dnje noge… ali i svoj trup. Potpuno se odrekao svog života. Nema ničega što ovaj kraljevski slon ne bi učinio.’ Isto se, Rāhula, odnosi na onoga ko se ne stidi da namerno slaže. Nema zla, kažem ti, koje on ne bi učinio. Zato, Rāhula, ovako sebe treba da vežbaš: ‘Neću izgovoriti laž čak ni u šali.’

8. A šta misliš, Rāhula, čemu služi ogledalo?”

„Za ogledanje.”

„Na isti način, Rāhula, neki postupak treba učiniti telom tek posle pažljivog ogledanja; postupak treba učiniti govorom tek posle pažljivog ogle­danja; postupak treba učiniti mišlju tek posle pažljivog ogledanja.

9. Rāhula, kad god se pripremaš da nešto učiniš telom, treba da razmisliš: ‘Postupak koji nameravam da učinim telom, hoće li povrediti mene, povrediti druge ili povrediti oboje? Hoće li to biti štetan telesni po­stupak, s bolnim posledicama, bolnim ishodom?’ Ako posle takvog ogle­danja znaš: ‘Postupak koji nameravam da učinim telom povrediće mene, povrediće druge ili će povrediti oboje, to će zapravo biti štetan telesni po­stupak, s bolnim posledicama, bolnim ishodom’, onda sasvim sigurno ne treba da ga učiniš. Ako posle takvog ogledanja znaš: ‘Postupak koji na­meravam da učinim telom neće povrediti mene, neće povrediti druge, niti će povrediti oboje, to će zapravo biti koristan telesni postupak, s prijatnim rezultatom, prijatnim ishodom’, onda sasvim sigurno treba da ga učiniš.

10. Isto tako, Rāhula, dok nešto činiš telom, treba da razmisliš: ‘Po­stupak koji činim telom, da li povređuje mene, povređuje druge ili povre­đuje oboje? Je li to štetan telesni postupak, s bolnim posledicama, bolnim ishodom?’ Ako posle takvog ogledanja znaš: ‘Postupak koji činim telom povređuje mene, povređuje druge ili povređuje oboje, to je zapravo štetan telesni postupak, s bolnim posledicama, bolnim ishodom’, onda treba da ga prekineš. Ako posle takvog ogledanja znaš: ‘Postupak koji činim telom ne povređuje mene, ne povređuje druge, niti povređuje oboje, to je zapravo koristan telesni postupak, s prijatnim rezultatom, prijatnim ishodom’, onda treba da nastaviš da ga činiš.

11. Isto tako, Rāhula, pošto si nešto učinio telom, treba da razmisliš:

‘Postupak koji sam učinio telom, je li povredio mene, povredio druge ili povredio oboje? Je li to bio štetan telesni postupak, s bolnim posledicama, bolnim ishodom? ‘Ako posle takvog ogledanja znaš: ‘Postupak koji sam učinio telom povredio je mene, povredio je druge ili je povredio oboje. To je bio štetan telesni postupak, s bolnim posledicama, bolnim ishodom’, takav telesni postupak treba da priznaš, da ga obelodaniš, izložiš svom učitelju ili mudrim saputnicima u svetačkom životu. Pošto si ga priznao, obelodanio i izložio, ubuduće treba da vežbaš obuzdavanje. Ako po­sle takvog ogledanja znaš: ‘Postupak koji sam učinio telom nije povredio mene, nije povredio druge, niti je povredio oboje. To je zapravo koristan telesni postupak, s prijatnim rezultatom, prijatnim ishodom’, onda možeš da ostaneš srećan i radostan, negujući u sebi povoljna mentalna stanja dan i noć.

12. Rāhula, kad god se pripremaš da nešto učiniš govorom… (kao u §9, s tim što je „telom” zamenjeno „govorom”)… onda sasvim sigurno treba da ga učiniš.

13. Isto tako, Rāhula, dok nešto činiš govorom… (kao u §10, „telom” je zamenjeno „govorom”)… onda treba da nastaviš da ga činiš.

14. Isto tako, Rāhula, pošto si nešto učinio govorom… (kao u §11, s tim što je „telom” zamenjeno „govorom”)… onda možeš da ostaneš sre­ćan i radostan, negujući u sebi povoljna mentalna stanja dan i noć.

15. Rāhula, kad god se pripremaš da nešto učiniš umom… (kao u §9, „telom” je zamenjeno „umom”)… onda sasvim sigurno treba da ga učiniš.

16. Isto tako, Rāhula, dok nešto činiš umom… (kao u §10, „telom” je zamenjeno „umom”)… onda treba da nastaviš da ga činiš.

17. Isto tako, Rāhula, pošto si nešto učinio umom… (kao u §11, „telom” je zamenjeno „umom”) … onda možeš da ostaneš srećan i rado­stan, negujući u sebi povoljna mentalna stanja dan i noć.

18. Rāhula, svi oni askete i brahmani koji su u prošlosti pročišćavali svoje telesne postupke, svoje verbalne postupke i svoje mentalne postupke, činili su to pažljivo ih ogledajući na ovaj način. Svi oni askete i brahmani koji će u budućnosti pročišćavati svoje telesne postupke, svoje verbalne postupke i svoje mentalne postupke, činiće to pažljivo ih ogledajući na ovaj način. Svi oni askete i brahmani koji sada pročišćuju svoje telesne po­stupke, svoje verbalne postupke i svoje mentalne postupke, čine to pažljivo ih ogledajući upravo na isti ovaj način. Zato, Rāhula, ovako treba sebe da vežbaš: ‘Pročistiću svoje telesne postupke, svoje verbalne postupke i svoje mentalne postupke, neprekidno ih ogledajući na ovaj način.’”

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Rāhula se obradova rečima Blaženoga.