Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 88

Bāhitika sutta
Plašt

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

2. Jednoga jutra Ānanda se obuče, uze svoju prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa krenu put Sāvatthīja u prošenje hrane. Pošto je prošao Sāvatthī i vratio se iz prošenja hrane, posle obroka, otide do Istočnog parka, do Palate Migārine majke, da tu provede ostatak dana.

3. A dogodi se da je Pasenadi, kralj Kosale, popevši se na svog slona po imenu Ekapuṇḍarīka, izjahao iz Sāvatthīja u podne. I Pasenadi, kralj Kosale, izdaleka ugleda Ānandu kako se približava. Na to reče svom savetniku Sirivaḍḍhi: „Ono je poštovani Ānanda, zar ne?” – „Jeste, gospodine, to je poštovani Ānanda.”

4. Na to kralj Pasenadi reče nekom čoveku: „Hajde, dobri čoveče, otidi do poštovanog Ānande, pokloni mu se do nogu u moje ime i reci: ‘Poštovani gospodine, kralj Pasenadi do nogu se klanja poštovanom Ānandi.’ Zatim mu ovako kaži: ‘Ukoliko poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, možda bi iz samilosti sačekao trenutak.’”

5. „Da, visočanstvo”, odgovori čovek i otide do poštovanog Ānande, pokloni mu se, stade sa strane i reče poštovanom Ānandi: „Poštovani gospodine, kralj Pasenadi do nogu se klanja poštovanom Ānandi i ovako kaže: ‘Ukoliko poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, možda bi iz samilosti sačekao trenutak.’”

6. Ānanda ćutke prihvati ovaj poziv. Onda kralj Pasenadi dođe na slonu dokle je slon mogao da ide, onda siđe sa njega i peške stiže do poštovanog Ānande. Pošto mu se pokloni, stade sa strane i reče poštovanom Ānandi: „Ako poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, bilo bi dobro ukoliko bi otišao do obale reke Aćiravatī.”

7. Ānanda ćutke prihvati ovaj poziv. Otide do obale reke Aćiravatī i sede u podnožje drveta, na pripremljeno mesto. A za njim kralj Pasenadi dođe na slonu dokle je slon mogao da ide, onda siđe sa njega i peške stiže do poštovanog Ānande. Pokloni mu se, stade sa strane i reče: „Evo jedan svečani prekrivač za slona. Neka poštovani Ānanda izvoli sesti na njega!”

„Nije potrebno, veliki kralju! Sedi ti na njega! Ja već sedim na svojoj prostirci.”

8. Kralj Pasenadi sede na pripremljeno mesto i reče: „Poštovani Ānanda, bi li Blaženi učinio nešto svojim telom zbog čega bi ga askete i brahmani prekoreli?”831

„Ne, veliki kralju, Blaženi ne bi učinio ništa svojim telom zbog čega bi ga mudri askete i brahmani prekoreli.”

„Poštovani Ānanda, a da li bi Blaženi učinio nešto svojim govorom… svojim mislima, zbog čega bi ga askete i brahmani prekoreli?”

„Ne, veliki kralju, Blaženi ne bi učinio ništa svojim mislima zbog čega bi ga mudri askete i brahmani prekoreli.”

9. „Izvanredno, poštovani gospodine, čudesno! Jer ono što nismo bili u stanju da postignemo pitanjem, poštovani Ānanda postigao je svojim odgovorom na pitanje. Ne prepoznajemo bilo šta vredno u pohvali i kritici koje su izrekle neznalice, jer oni govore a da nisu ni istražili, niti procenili. A prepoznajemo kao vrednu pohvalu i kritiku koje su izrekle mudre, oštroumne i pametne osobe, jer oni govore tek pošto su istražili i procenili.

10. A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu telesnih postupaka kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki telesni postupak koji je štetan, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, smatra štetnim?”

„Svaki postupak koji je sraman, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, smatra sramnim?”

„Svaki postupak koji donosi bol, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, donosi bol?”

„Svaki postupak koji za rezultat ima patnju, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, za rezultat ima patnju?”

„Svaki postupak, veliki kralju, koji počinioca vodi ka bolu, druge vodi ka bolu, i jednog i drugog vodi ka bolu, zbog kojeg se štetna stanja uvećavaju, a korisna umanjuju. Tu vrstu telesnih postupaka kritikuju mudri askete i brahmani, veliki kralju.”832

11. Poštovani Ānanda, koju vrstu verbalnih postupaka kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki verbalni postupak koji je štetan… (kao u §10, samo je „telesni postupak” zamenjen sa „verbalni postupak”)…”

12. Poštovani Ānanda, koju vrstu mentalnih postupaka kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki mentalni postupak koji je štetan… (kao u §10, samo je „telesni postupak” zamenjen sa „mentalni postupak”)…”

13. Poštovani Ānanda, da li Blaženi hvali jedino napuštanje svih štetnih stanja?”

„Tathāgata je, veliki kralju, napustio sva štetna stanja i usavršen je u svim korisnim stanjima.”833

14. Poštovani Ānanda, koju vrstu telesnih postupaka ne kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki telesni postupak koji je koristan, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, smatra korisnim?”

„Svaki postupak koji nije sraman, veliki kralju.”

„A koji se postupak, poštovani Ānanda, ne smatra sramnim?”

„Svaki postupak koji ne donosi bol, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, ne donosi bol?”

„Svaki postupak koji ima prijatan rezultat, veliki kralju.”

„A koji postupak, poštovani Ānanda, ima prijatan rezultat?”

„Svaki postupak, veliki kralju, koji počinioca ne vodi ka bolu, druge ne vodi ka bolu, i jednog i drugog ne vodi ka bolu, zbog kojeg se štetna stanja smanjuju, a korisna uvećavaju. Tu vrstu telesnih postupaka ne kritikuju mudri askete i brahmani, veliki kralju.”

15. Poštovani Ānanda, koju vrstu verbalnih postupaka ne kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki verbalni postupak koji je koristan… (kao u §14, samo je „telesni postupak” zamenjen sa „verbalni postupak”)…”

16. Poštovani Ānanda, koju vrstu mentalnih postupaka ne kritikuju mudri askete i brahmani?”

„Svaki verbalni postupak koji je koristan… (kao u §14, samo je „telesni postupak” zamenjen sa „mentalni postupak”)…”

17. Poštovani Ānanda, da li Blaženi hvali jedino razvijanje svih korisnih mentalnih stanja?”

„Tathāgata je, veliki kralju, napustio sva štetna stanja i usavršen je u svim korisnim stanjima.”

18. „Izvanredno, poštovani gospodine, čudesno kako je to dobro objasnio poštovani Ānanda! Zadovoljni smo i srećni zbog onoga što je tako dobro objasnio. Toliko smo zadovoljni i srećni zbog onoga što je tako dobro objasnio poštovani Ānanda i ako bi mu bilo dopušteno da primi slona na dar, mi bismo ga dali; ako bi mu bilo dopušteno da primi konja na dar, mi bismo ga dali; ako bi mu bilo dopušteno da primi čitavo selo na dar, mi bismo ga dali. Ali mi znamo da to nije dopušteno poštovanom Ānandi. Ipak, ovde je plašt,834 što mi ga je zapakovanog u vladarski kovčeg poslao Ađātasattu, kralj Magadhe, plašt šesnaest pedalja dugačak i osam pedalja širok. Neka ga iz samilosti poštovani Ānanda prihvati.”

„Ne treba, veliki kralju, moj trostruki ogrtač sasvim je dobar.”

19. „Poštovani gospodine, ovu reku Aćiravatī videli smo i poštovani Ānanda i ja kakva je kad gore u planinama iz velikog olujnog oblaka lije kiša. Tada se ova reka Aćiravatī razlije po obe svoje obale. Isto tako, poštovani Ānanda može od ovog plašta načiniti sebi trostruki ogrtač, a svoj stari ogrtač pokloniti svojim saputnicima u svetačkom životu. Na taj način i naš poklon će se razliti. Neka poštovani Ānanda prihvati ovaj plašt.”

20. I poštovani Ānanda prihvati plašt. Na to kralj Pasenadi reče: „A sada, poštovani gospodine, odlazimo. Mnogo još stvari treba da uradimo.”

„Vreme je, veliki kralju, da uradiš ono što misliš da treba.”

Tada Pasenadi, kralj Kosale, nadahnut i obradovan rečima poštovanog Ānande, ustade sa svog mesta, pokloni se poštovanom Ānandi i gledajući da mu on bude sa desne strane, udalji se.

21. Ne zadugo, poštovani Ānanda otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i ispriča čitav razgovor s Pasenadijem, kraljem Kosale, te predade ogrtač Blaženom.

22. Na to se Blaženi obrati monasima: „Dobitak je za Pasenadija, kralja Kosale, veliki je dobitak za Pasenadija, kralja Kosale, što je imao priliku da vidi i iskaže poštovanje Ānandi.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.


Beleške

831 MA kaže da je kralj postavio ovo pitanje u vezi sa slučajem ženskog askete Sundarī, koji je u to vreme bio istraživan. U želji da diskredituju Budu, neki askete su nagovorili Sundarī da redovno ide u Đetin gaj noću i postara se da je vide kako ga napušta u zoru, tako da ljudi postanu sumnjičavi. Posle nekog vremena te askete su je ubili i zakopali blizu Đetinog gaja. A kada telo bi otkriveno, optužiše Budu. Posle nedelju dana prevara je otkrivena, jer su kraljevi špijuni doznali ko zapravo stoji iza ubistva. Videti Ud. 4:8.

832 Ovaj deo daje ukratko pet kriterijuma lošeg dela: štetnost ističe psihološki kvalitet postupka, njegov nezdrav uticaj na um; to što je sraman odnosi se na njegovu moralnu štetnost; sposobnost da donese bolne rezultate skreće pažnju na njegov nepoželjan kammički potencijal; a poslednja tvrdnja upozorava na njegovu zlonamernu motivaciju i štetne posledice na duge staze kako za počinioca, tako i za druge. Suprotno objašnjenje odnosi se na dobar postupak, o kojem je reč u §14.

833 MA: Ānandin odgovor ide dalje od pitanja, jer ne samo što pokazuje da Buda hvali napuštanje svakog štetnog mentalnog stanja već i sâm postupa u skladu sa sopstvenim rečima, tako što je napustio svako štetno mentalno stanje.

834 MA reč bāhitikā, po kojoj je ova sutta i dobila ime, objašnjava kao plašt od tkanine izatkane u nekoj drugoj zemlji.