Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 1:61-70

Addha vagga
Pritisnuto

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


61. Nāma sutta — Ime [pāli]

[Božanstvo]

Šta je sve sobom pritislo?
Čega ima najviše?
Koja to jedna stvar drži
sve druge pod vlašću svojom?

[Buda]

Ime je sve sobom pritislo.
Ničeg više nema do imena.
Ime je ta jedna stvar koja drži
sve druge pod vlašću svojom. [1]

[1] Komentar za SN: Ne postoji nijedna stvar ili živo biće koje je bez imena, bilo da je to ime smišljeno ili prirodno. Čak i drvo ili kamen bez imena se naziva “bezimenim”.


62. Ćitta sutta — Um [pāli]

[Božanstvo]

Čime je vođen ovaj svet?
Čime pokretan sad tu sad tamo?
Koja to jedna stvar drži
sve druge pod vlašću svojom?

[Buda]

Umom je vođen ovaj svet?
Umom pokretan, sad tu sad tamo?
Um je ta jedna stvar koja drži
sve druge pod vlašću svojom. [1]

[1] Komentar za SN : Oni koji potpadnu pod kontrolu uma, postaju potpuno opsednuti. Potkomentar: Ova sutta govori o onima koji ne razumeju potpuno stvarnost. Ali oni koji su do kraja razumeli sastojke bića i napustili nečistoće uma, ti ne padaju pod kontrolu uma; umesto toga, um je taj koji je pod njihovom kontrolom.


63. Tanhā sutta — Žudnja [pāli]

[Božanstvo]

Čime je vođen ovaj svet?
Ćime pokretan, sad tu sad tamo?
Koja to jedna stvar drži
sve druge pod vlašću svojom?

[Buda]

Žudnjom je vođen ovaj svet?
Žudnjom pokretan, sad tu sad tamo?
Žudnja je ta jedna stvar koja drži
sve druge pod vlašću svojom.


64. Samyođana sutta — Okov [pāli]

[Božanstvo]

Čime je okovan ovaj svet?
Čime se pokretan, on odvija?
Od čega odustati treba, da bismo
mogli reći: “Nibbana!”?

[Buda]

Ushićenjem je okovan ovaj svet?
Mišlju pokretan, on se odvija?
Od žudnje odustati treba, da bismo
mogli reći: “Nibbāna!”


65. Bandhana sutta — Čvrsta veza [pāli]

[Božanstvo:]

Čime je čvrsto vezan ovaj svet?
Ćime se pokretan on odvija?
Od čega odustati treba da bismo
svaku vezu presekli?

[Buda:]

Ushićenjem je čvrsto vezan ovaj svet?
Mišlju pokretan se on odvija?
Od žudnje odustati treba da bismo
svaku vezu presekli.


66. Attahata sutta — Savladan [pāli]

[Božanstvo:]

Čime je savladan ovaj svet?
Ćime je obavijen?
Kakvom je strelom ranjen?
Zbog čega bez prestanka gori?

[Buda:]

Smrću je savladan ovaj svet,
starošću je obavijen;
Strelom žudnje je on ranjen.
zbog želje bez prestanka gori.


69. Iććha sutta — Želja [pāli]

[Božanstvo:]

Čime li je to ovaj svet sputan?
Šta pobediti treba da on slobodan bude?
Šta to napustiti treba,
pa da sve spone presečene budu?

[Buda:]

Željom jeste ovaj svet sputan.
Uklanjanjem želju on slobodan biva.
Želja je ono što napustiti treba
pa da sve spone presečene budu.