Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN II.19: Uttara sutta

Samyutta nikāya II.19

Uttara sutta
Uttara, sin deve


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Rāđagahi. Stojeći sa strane, Uttara, sin deve, izgovori ove stihove u prisustvu Blaženog:

Život je proživljen, blizu je njegov kraj.
Za onog što dopade starosti
sklonište ne postoji.
Opažajući tu opasnost smrti,
treba činiti dela vrline
što samo blaženstvo mogu doneti.

[Buda:]

Život je proživljen, blizu je njegov kraj.
Za onog što dopade starosti
sklonište ne postoji.
Opažajući tu opasnost smrti,
treba okrenuti leđa ovome svetu
i spokojstvo potražiti.