Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya III.11

Sattađatila sutta
Sedam asketa sa punjđama


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Istočnom manastiru, u palati Migārine majke. [1] I tako je jedne večeri Blaženi izašao iz osame i sedeo pred ulazom. A onda Pasenadi, kralj Kosale, otide do Blaženoga i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane.

U to vreme sedam asketa sa punjđama (đatila), sedam đainskih asketa (nigantha), sedam golih asketa (aćela), sedam asketa što nose samo jedan ogrtač (ekasātaka) i sedam lutajućih asketa (paribbāđaka) — sa dugim dlakama pod pazuhom, dugih noktiju, tela obraslog dlakama– prođoše nedaleko od Blaženog. [2] A onda Pasenadi, kralj Kosale, ustade sa mesta gde je sedeo, prebaci gornji ogrtač preko jednog ramena, te kleknu na tlo i dlanova sklopljenih u visini grudi pozdravi sedam asketa sa punjđama, sedam đainskih asketa, sedam golih asketa, sedam asketa što nose samo jedan ogrtač i sedam lutajućih asketa, te im objavi svoje ime tri puta: "Ja sam Pasenadi, poštovana gospodo, kralj Kosale… Ja sam Pasenadi, poštovana gospodo, kralj Kosale."

Onda, nedugo pošto su sedam asketa sa punjđama… prošli, vrati se on Blaženome, pokloni mu se, te sede sa strane. I dok je tako sedeo, reče on Blaženome: "Poštovani gospodine, među onima u svetu koji su arahanti ili su na putu ka tom stanju svetosti nalaze se i ovi askete."

"Veliki kralju, kao laik koji uživa u čulnim zadovoljstvima, koji živi okružen mnoštvom žena i dece, koristi sandalovo drvo iz Kasija, stavlja na sebe cvetne vence, mirise i kreme za  telo, prima zlato i srebro, za vas je teško da znate: "Ovo su arahanti ili su na putu ka tom stanju svetosti"

Tek živeći sa nekim, veliki kralju, upoznajemo vrline (sīla) te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena; ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.

Tek kroz kontakte sa nekim, veliki kralju, upoznajemo poštenje (soćeyya) te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena; ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.

Tek kroz nedaće sa nekim upoznajemo čvrstinu (thāma) te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena; ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.

Tek kroz razgovor sa nekim upoznajemo mudrost (paññā) te osobe, a i tada tek posle dugog, a ne kratkog vremena, ako smo pažljivi, a ne ako smo nepažljivi; ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi." [3]

"Izvanredno je to, poštovani gospodine! Čudesno je to, poštovani gospodine! Kako je to dobro opisao Blaženi: Veliki kralju, kao laik… za vas je teško da znate… ako smo pronicljivi, a ne ako nismo pronicljivi.'

Ti ljudi su, poštovani gospodine, moji špijuni, moji tajni doušnici, i vraćaju se iz obilaska unutrašnjosti zemlje. Uvek oni prvo nešto saznaju, a onda to saopštavaju meni. Sada, kada sa sebe sastružu blato i prljavštinu, kad se dobro okupaju i namirišu, odseku kosu i bradu i na sebe stave bele ogrtače, nastaviće dalje vođeni sa pet veza čulne želje."

Shvatajući značaj ovoga, Blaženi tom prilikom izgovori ove stihove:

"Čoveka nije lako upoznati po spoljašnjosti
niti se pouzdati treba u brz sud,
jer prerušeni u dobro obuzdane
neobuzdani ovim svetom hode.

Nalik lažnoj minđuši od gline sačinjenoj,
nalik bronzanom novčiću zlatom prekrivenim,
idu neki prerušeni:
u sebi prljavi, spolja prekrasni."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ista ova sutta, ali sa drugačijim završnim stihovima, data je kao Udana VI.2. Istočni park je manastir koji je podigla Visakha, prva među Budinim ženskim patronima. Nju je "majkom" zvao njezin svekar Migāra, zato što ga je na umešan način dovela u kontakt sa Dhammom. [Natrag]

[2] Đatile su askete koje nikada nisu sekli svoju kosu, već su ih uplitali i vezivali u duge punjđe; niganthe su sledbenici Nātaputte. [Natrag]

[3] O ovim kvalitetima se detaljnije diskutuje u Thana sutti, AN IV.192 [Natrag]